EkonomikaPrieskumy a analýzy xa Publikované 11. novembra 2022 zobraziť celý profil

Pokles zamestnanosti pocítila až polovica sledovaných odvetví, vyššie reálne zárobky boli len v ubytovaní.

Podľa údajov, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v septembri 2022 rástol počet zamestnaných osôb už iba v piatich spomedzi desiatich sledovaných odvetví ekonomiky.

Pokles v priemysle, aj vo veľkoobchode

Okrem priemyslu, kde zamestnanosť medziročne nepretržite klesá už od marca 2022, sa pridal veľkoobchod, predaj a oprava motorových vozidiel, činnosti reštaurácii a pohostinstiev a vybrané trhové služby. Od začiatku roka do konca septembra 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla najvýraznejšie v ubytovaní o 9,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,0 %.

Inflácia naďalej požiera reálne mzdy

Priemerná nominálna mesačná mzda bez podnikateľských príjmov v septembri 2022 medziročne rástla najmä v ubytovaní (o 17,2 % na 1 023 eur) a v stavebníctve (o 13 % na 945 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 9,3 % na 1 357 eur. V príjmovo najslabšom odvetví, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, bol rast miezd najnižší, len o 1,8 % a to na 628 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácia) spôsobil pokles reálnych miezd takmer vo všetkých odvetviach. Najvýraznejší, skoro 11 %, pokles reálnej mzdy bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, o 9,9 % klesla reálna mzda v odvetví informácií a komunikácie. O viac ako päť percent poklesli aj reálne príjmy zamestnancov v predaji a oprave motorových vozidiel, vo veľkoobchode, v maloobchode, vo vybraných trhových službách i doprave a skladovaní. Len v ubytovaní reálne mzdy rástli, a to o 2,6 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia