EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 31. júla 2023 zobraziť celý profil

Hlbšiemu prepadu ekonomickej nálady zabránil optimizmus v priemysle, obchode a aj u spotrebiteľov. Dôvera slovenských spotrebiteľov bola v júli najvyššia od septembra 2021. Dôvodom bol zvýšený optimizmus v očakávaný vývoj celkovej hospodárskej situácie a vo vývoj nezamestnanosti. Optimistickejšie videli aj nastávajúci vývoj financií ich domácností. 

Ekonomická nálada na Slovensku sa v júli medzimesačne mierne zhoršila, sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 1 bod na úroveň 89. Pesimistickejší boli podnikatelia v službách, ich dôvera klesla najviac za posledných 13 mesiacov, pokles bol dvojciferný. Výrazne sa zhoršila aj nálada v stavebníctve. Opačne vnímali ekonomickú situáciu podnikatelia v priemysle, obchode a aj spotrebitelia, ich dôvera sa oproti minulému mesiacu zvýšila. 

Ekonomická nálada sa zhoršila aj v porovnaní s minulým rokom, a to o 7,8 bodu.

Zdroj: Štatistický úrad SR