EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 6. februára 2023 zobraziť celý profil

Utlmenie pandémie sa v maloobchode prejavilo návratom kupujúcich do špecializovaných predajní. Celoročný výsledok odvetvia potiahol mierny rast tržieb hyper a supermarketov a dynamickejšie rasty v špecializovanom predaji potravín a tabaku, ako aj v drogériách, predajniach obuvi a textilu. Ubytovacie zariadenia tržby medziročne zdvojnásobili, ich nominálna hodnota však zostala pod úrovňou roka 2019.

Celoročné tržby maloobchodu za rok 2022 medziročne vzrástli o 4,3 %

Z podielovo významných štruktúr maloobchodu pozitívny výsledok odvetvia za rok 2022 ovplyvnil najmä medziročný rast tržieb hyper a supermarketov o 3,6 % a zvýšenie tržieb špecializovaných predajní s ostatným tovarom, kam patria napr. drogérie, ale aj predajne obuvi či textilu o 13,7 %. Naopak, výsledok celého odvetvia negatívne ovplyvnili vývoj tržieb čerpacích staníc a predaja mimo predajní vrátane zásielkového predaja. Ich tržby medziročne dosiahli vyššiu hodnotu, ale po zohľadnení inflácie a prepočte na stále ceny sa ich tržby medziročne prepadli, pri čerpacích staniciach o 0,3 %, pri predaji mimo predajní o viac ako 5 %.  

Nárast zaznamenal aj veľkoobchod

Pozitívny výsledok podporil aj viac ako 14 % rast tržieb v podielovo menej významných zložkách maloobchodu, a to v špecializovaných predajniach s PC a IKT zariadeniami, ako aj v predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom.

Ostatné zložky vnútorného obchodu dosiahli v súhrne za rok 2022 medziročný nárast tržieb, veľkoobchod o 16,2 % (v bežných cenách) a predaj a oprava motorových vozidiel o 7 % (v stálych cenách). Uvoľnenie opatrení spojených s pandémiou sa prejavilo takmer dvojnásobným rastom tržieb v ubytovaní a približne o pätinu sa zvýšili aj tržby v reštauráciách a pohostinstvách.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky