EkonomikaFinancieKontrolyKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikaniePrávo a legislatívaSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 26. novembra 2021 zobraziť celý profil

Mnohí podnikatelia sa poslednému vládnemu nariadeniu a nariadeniu hygienikov vôbec nepotešili. Na jednej strane je tých opatrení veľmi veľa, v iných prípadoch sú pre určité skupiny likvidačné.

Po tom, čo vláda obmedzila pohyb ľudí s množstvom výnimiek, vydal Úrad verejného zdravotníctva SR 24.11.2021 ďalšiu vyhlášku pod číslom 263, ktorou znova zasahuje do podnikania státisícov ľudí.

Ktoré prevádzky zostávajú otvorené?

V predmetnej vyhláške sa podľa § 2 uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkami nasledovných:

a)  prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,

b)  prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c)  predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,

d)  predajne drogérie,

e)  lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

f)  predajne novín a tlačovín,

g)  predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

h)  výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

i)  zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

j)  výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

k)  predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

l)  prevádzky telekomunikačných operátorov,

m)  prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

n)  práčovne a čistiarne odevov,

Článok pokračuje pod reklamou

o)  čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

p)  pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

q)  služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,

r)  prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení,

s)  taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 3,

t)  advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov,rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

u)  prevádzky kľúčových služieb,

v)  zberné dvory,

w)  obchodné miesta sieťových odvetví,

x)  služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,

y)  predajne obuvi,

aa)  predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

ab)  prevádzky, ktoré poskytujú liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

ac)  nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,

ad)  zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,

ae)  obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 4,

af)  prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám v režime OTP,

ag)  prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu hromadných podujatí podľa platnej a účinnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Otváracie hodiny niekde obmedzili

Predmetnou vyhláškou ÚVZ SR zároveň obmedzil aj čas otváracích hodín na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod. Toto obmedzenie sa vzťahuje na nasledovné prevádzky:

 • predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • obchodné miesta sieťových odvetví,
 • predajne obuvi,
 • predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
 • nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m.

Čo na to podnikatelia?

Názory na uvedené obmedzujúce opatrenia sme zisťovali priamo od tých, ktorých sa to bytostne týka – od živnostníkov a konateľov.

Alena, predaj odevov: ,,Nerozumiem tomu, prečo prevádzky obuvi ponechali otvorené a nás zatvorili. Aký to má zmysel?

Peter, stánok s rýchlym občerstvením: ,,Po minulé roky som sa nebál objednať mäso na sklad, lebo som vedel, že to predám. Teraz musím chodiť a dôsledne pozerať do chladničiek, aby som objednal presne. Inak to nepredám.

Milan: ,,Bol som minulý týždeň v Poľsku. Tam funguje život normálne. Dali sme si v kaviarni kávu, nakúpili čo bolo potreba. Ľudia v Poľsku rúška mali iba sporadicky.

Dávid, kaviareň: ,,Sme na dne. Budúci mesiac prepúšťam zamestnancov.

Stanislava, kaviareň: ,,Mikas by tiež mal vydať zákaz platenia daní, keď už toľko zákazov vydal. Lebo na to akosi pozabudol. Zakazujú nám príjem, ale prikazujú platiť dane.“

Ostatné komentáre sa nedali uverejniť.