Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 11. februára 2021 zobraziť celý profil

Novela zákona o sociálnom poistení uložila zamestnávateľom povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu – IČPV. 

Dátum začiatku zobrazovania IČPV v e-Službách Sociálnej poisťovne bol stanovený na 14. 1. 2021. Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby (RLFO) k poistným vzťahom, ku ktorým bolo toto číslo pridelené. Kde sa zamestnávateľom toto IČPV zobrazuje a ako si ho pridajú? 

Kde zamestnávateľ nájde IČPV 

Zamestnávateľ môže vidieť IČPV v časti „Register“ – po zvolení obdobia alebo zadaní konkrétneho rodného čísla zamestnanca. IČPV sa mu zobrazí spolu s konkrétnym poistením a údajmi, ktoré mal zobrazené aj doteraz. Údaje sú po spracovaní RLFO aktualizované Sociálnou poisťovňou minimálne 2-krát za deň.

Pravidelne si aktualizujte zoznam poistení

Vždy pred odoslaním akýchkoľvek zmien v registrácii zamestnancov (okrem prihlásenia nového zamestnanca, ktorý ešte nemá IČPV pridelené) alebo pri zasielaní mesačných výkazov poistenia a výkazov poistenia odporúčame, aby si zamestnávateľ aktualizoval zoznam poistení spolu s IČPV vo svojom mzdovom softvéri. 

Takto si IČPV pridá ku všetkým zamestnancom, ktorým ho už Sociálna poisťovňa pridelila. Číslo sa mu bude ďalej pri zamestnancoch zobrazovať automaticky.

zdroj: Sociálna poisťovňa