HR/PersonalistikaManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 18. októbra 2020 zobraziť celý profil

Komunikácia – je skvelý nástroj, ako ho človek ovláda, vie, ale najmä CHCE produktívne využívať. Slovo je často veľmi silná zbraň. Aj v biznise. Pri akvizícii klienta treba prilákať a získať, nie odlákať a stratiť (keď chceš mať v podnikaní dlhý let, na klienta musíš byť ako med), lebo určite poznáte tisícročiami odskúšané, overené a otestované: Náš zákazník = náš pán. V komunikácii robia aj účtovníci veľmi časté chyby, pričom veľakrát si to ani neuve-domujú, lebo tie chyby alebo prehliadnu alebo kľúčové komunikačné situácie podcenia.

Primerane a vhodne

    Hovoriť treba primerane. Komunikovať teda tak akurát – vhodne: ani veľa, ani málo, abyže nám dobro bolo😊. Znie to síce triviálne jednoducho, ale v skutočnosti je algoritmus primeranosti veľké umenie. Mnohí súčasní vrcholoví politici, alebo celebrity (zo šoubiznisu, vrcholového športu alebo pop music), ale bohužiaľ smutne aj skutočné osobnosti majú zúfalý komunikačný prejav. Často rozprávajú zle, veľa a zbytočne. Je to znak ich neistoty a nezrelosti ich prejavu a vytvára to dojem, že viac hovoria ako konajú. Ale najmä – sú pre poslucháčov (auditórium) nudní otravčíci, ktorí nikoho nezaujímajú alebo im málokto uverí. 

    Účtovnícka práca je stresujúca a plná rôznych konfliktov (v prípade záujmu viac, k tomu pozri moju knihu KOMUNIKÁCIA v KONFLIKTE a KRÍZE), lebo o peniaze a majetok i ostatnú ekonomicko-finančnú realitu ide aj v účtovníctve až v prvom rade. Preto je dôležité pre účtovníka nielen vedieť kresliť šibeničky so stranami má dať a dal, kalkulovať vzorce, analyzovať ekonomické javy, zostavovať i prezentovať bilancie, súvahy a účtovné závierky.

Ale i vedieť jednať a vyjednať, hovoriť a dohovoriť sa v situáciách názorovej nejednotnosti, opačných uhlov pohľadu (napr. medzi kontrolórom a kontrolovaným), nezmieriteľného antagonizmu (napr. medzi záujmom správcu dane čo najviac daní vybrať a potrebou daňového subjektu čo najmenej daní zaplatiť) i všetkých ostatných stresujúcich a náročných situácií v účtovníckej profesii. 

Komunikačná optimalizácia

    Pragmatická komunikácia – je vždy víziou i výzvou aj pre tých najzdatnejších komunikátorov. Je podmienkou úspechu. Preto aj účtovníci, ktorí vedia komunikovať produktívne, majú výhodu. Naopak, chybu robia tí, ktorí komunikáciu nezvládajú alebo podceňujú. Najmä ak ide o strategicky kľúčovú komunikáciu s klientom alebo kontrolórom.

    Inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa zmene. Každý problém je iba maskovaná šanca. Obe predošlé vety sú výzvou pre osvietené hlavy, renesančných ľudí a chytré mozgy, ktoré dokážu inovovať, optimalizovať, zdokonaľovať a nachádzať vyššiu kvalitu, lepšiu efektívnosť a toľko žiadanú prosperitu aj v ÚČTOVNÍCTVE.

    Komunikácia v najširšom slova zmysle sú vzťahy. A medziľudské vzťahy sú z roka na rok zložitejšie. Aj vďaka stále intenzívnejšiemu nástupu neživých (hoci špičkových high-technology) technológií a neosobného obchodovania vo virtuálnom svete namiesto osobnej živej komunikácie v reálnom svete. Preto je dôležité aj pre účtovníkov vzdelávať sa nielen v technike účtovania a zdaňovania, ale aj v oblasti komunikovania. Aby ich reč bola bránou k úspechu, aby ich rétorika bola štátnicky múdra a diplomaticky obozretná. Korektná, umná, presvedčivá a víťazná. 

PRÍKLAD: Elegantný nesúhlas – vyjadrenie i toho najtvrdšieho jemne

OTÁZKA:

    Ako sa dá aj v tej najhoršej situácii názorovej nezhody alebo totálnej komunikačnej zvady vyjadriť nesúhlas jemne, elegantne, ale súčasne dostatočne razantne? Tak, aby človek pritom nestratil tvár a ani neoslabil rešpekt cudzích k vlastnej osobe?

ODPOVEĎ:

    Tých možností je viac, treba ich nasať v komunikačnom tréningu špeciálne. Ale jednu rýchlu a pre mňa osobne tisícnásobne odskúšanú cestu a repliku Vám viem odporučiť. Keď s niekým nesúhlasíte, nekričte, nezvyšujte hlas a neprejavujte zbytočne búrlivé emócie. Stačí keď nahlas a zreteľne poviete: „Váš názor som si vypočul pozorne, ale vôbec s ním nesúhlasím, lebo ja mám na vec úplne iný (diametrálne odlišný) názor“. Pri konfliktných a polemických a diskutabilných situáciách je ťažké v odbornej rétorike vždy nájsť zhodu, konsenzus teda nebude. Vtedy netreba byť maximalistom, ale radšej byť pragmatikom: Stačí, keď dokážete dosiahnuť aspoň kompromis.

Silná téma – silný tím

    Účtovník je často v zložitej – až melodramatickej situácii pri rôznych komunikačných situáciách, keď sa neriešia príjemné a milé, ale skôr nepríjemné a nemilé témy. Na jednej strane korektne a seriózne sa nepotrebuje podsúvať a liezť niekomu do otvoru ako rektonaut (= análny kozmonaut), na strane druhej ako nestratiť tvár i vybudovaný rešpekt tak, aby sa človek ohradil ľudsky múdro a komunikačne elegantne, aby neprestrelil a nestratil tak prípad, kauzu, klienta, biznis. Preto radím uvážlivý postup, obozretné vystupovanie a pragmatickú komunikáciu. Produktívny štýl prináša zisk a ovocie, kontraproduktívne stratu. Účtovná dôstojnosť je dôležitá, účtovné šarlatánstvo vedie do záhuby. Profesionál – znalec – znalostná elita nevyrastie z jelita, ale iba z know-how na báze kombinácie erudície – znalostí, zručností a dlhodobej praxe.

Efektívnych desatoro z praxe

    Tlak dnešnej doby preferuje zrýchlenie a skratky, vždy a za každú cenu. Bohužiaľ často aj v štýle „viac kvantity na úkor kvality“. Každý rozumný hospodár, dobrý gazda, zdatný eko-nóm i výborný účtovník pozná zákon MINIMAXu. Ten hovorí, že najlepší výstup (systém, proces, produkt) je taký, ktorý pri MINime nákladov (vstupov) docieli MAXimum výnosov (výstupov). Dobré účty majú za následok zvyčajne aj lepšie priateľstvá. 

    Cieľom nasledovného textu je zhrnúť určitú skúsenosť z vývoja účtovno-daňovej praxe v SR za uplynulé tridsaťročie (1989-2020), t. j. predstaviť jednoduché kamarátske ÚČTOVNÉ DESATORO na pomoc v praxi účtovníkom. Nie na rýchle prečítanie, ale na pomalšie zváženie a premýšľanie. Načo však kecy, prechádzam k veci. Pozrime sa, samé esá😊:

Pragmatika účtovníka

1/ Málokoho vskutku zláka, ťažká práca účtovníka

2/ Účtovanie – práca ťažká, hrozí pri ňom častá skúška

3/ Múdra analytika znižuje riziká

4/ Účtovník je kúzelník, pozná v daniach každý trik

5/ Hoci aj na úkor zisku, nezabudni na poistku

6/ Nemilá daň účtovníka je rola informatika

7/ Účtovníctvo to je veda, bez štúdia nik ho nedá

8/ Kontrola je dôležitá, účtovníka stále máta

9/ Kamarátkou účtovníka stáva sa elektronika

10/ Účtuj radšej pomaly, znižuje to omyly

   Ak Vás vyššie uvedené nielen oslovilo, ale aj zaujalo, presvedčilo a chcete sa dozvedieť viac ku kvalifikovanej argumentácii ohľadne zdaňovania a daňového účtovníctva, prečítajte si niečo z mojej edície DAŇOVÝ PENTAGRAM (zreteľahodné knihy – Daňová prevencia v príkladoch praxe + Daňová kontrola očami praxe + Daňová obrana – príklady ochrany + Daňová kreativita – zreteľahodné príklady).

PRÍKLAD: Hluchonemý účtovník a prefíkaný tlmočník na výsluchu

OTÁZKA:

     K účtovníkom vzhliada s úctou a rešpektom dokonca aj podsvetie – teda mafia. Smutné je, že hneď po zabití hlavného mafiána hľadajú hlavu jeho vrchného účtovníka. Veselé sú však aj historky, že mnohí účtovníci prefíkaní ako líška dokázali okabátiť aj mafiánov. Ktorý z týchto vtipov je najslávnejší aj dnes?

ODPOVEĎ:

Podľa môjho názoru je to ten, ktorý hovorí o mafiánovi a hluchonemom účtovníkovi s prefíkaným tlmočníkom takto:

Mafia si najala nového účtovníka, ktorý bol hluchonemý. Po čase zmizlo z účtu 500 000,- USD. Šéf mafie si teda zavolal účtovníka a tlmočníka, ktorý viedol nasledovný rozhovor:

Šéf mafie: Kde sú peniaze?

Tlmočník: Kde sú peniaze?

Účtovník: Neviem, nemám ich.

Tlmočník: Nevie, nemá ich.

Šéf mafie: Okamžite povedz, kde máš tie peniaze, lebo Ťa zastrelím.

Tlmočník: Okamžite povedz, kde máš tie peniaze, lebo Ťa zastrelí.

Účtovník: Neviem, nemám ich.

Tlmočník: Nevie, nemá ich.

Šéf mafie vyberie pištoľ a namieri na účtovníka : Povedz kde máš tie peniaze, lebo Ťa teraz zastrelím.

Tlmočník: Povedz kde máš tie peniaze, lebo Ťa teraz zastrelí.

Účtovník: Sú zakopané v mojej záhrade pod jabloňou.

Tlmočník: Nevie, nemá ich.

Zdravo komunikovať v nezdravom prostredí   

    Stres a tlak a z toho strach rozhádajú často účtovníčky, hoci aj kamarátky (kolegyne) – časté spoločníčky. Komunikáciav najširšom slova zmysle sú VZŤAHY. Vzťahy sú dnes dramaticky rizikovým problémom infarktov, strádaní, trápení a psychickej ujmy. Preto je výzvou doby zmierovanie, mediácia, umenie nájdenie kompromisu alebo konsenzu. Kardinálnou zostáva otvorená otázka: ako viesť komunikáciu zdravo aj v nezdravých podmienkach. V komfortnej atmosfére (kde sa človek cíti príjemne, ľahko, uvoľnene a slobodne) a psychologicky prajnom prostredí o príjemných témach a jednoduchých úlohách je vždy menej psychicky náročná ako rétorika v psychologicky neprajnom prostredí, v kríze alebo konflikte počas nepríjemných tém a zložitých problémov.

ZÁVERY – zhrnutie

    Účtovnícka práca je plná stresu, pričom sa nekončí klasickou pracovnou dobou v úrade, ale až vyriešením problému, resp. účtovného prípadu. Predmetný článok je z novej knihy autora o účtovníckych neduhoch, ktorá vyšla v lete 2020 v dvoch dieloch Účtovnícke chyby I. a Účtovnícke chyby II.. Viď nižšie.

.