Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 5. marca 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dávali pozor. V Nitrianskom kraji nahlásil jeden daňový subjekt finančnej správe podvodníka, ktorý sa vydával za zamestnanca daňového úradu. Na základe telefonického rozhovoru od subjektu požadoval úhradu nedoplatku. Išlo o podvodné konanie, ktoré nemalo s konaním daňového úradu nič spoločné. 

Jeden daňový subjekt z Nitrianskeho kraja sa obrátil na finančnú správu pre overenie informácií, ktoré získal v telefonickom rozhovore

Neznáma osoba zo súkromného mobilného čísla telefonicky informovala daňový subjekt, že mu vznikol niekoľkotisícový nedoplatok a tento nedoplatok musí uhradiť na číslo účtu, ktoré mu neznáma osoba nadiktovala. Daňový subjekt si však, veľmi rozumne, overil informácie priamo na daňovom úrade.

Pracovníci daňového úradu informácie o výške nedoplatku preverili. Neboli pravdivé, rovnako klamlivou bola informácia o čísle účtu v komerčnej banke, na ktorý mal byť nedoplatok uhradený.

Finančná správa preto vyzýva všetky daňové subjekty, aby si dali pozor na takéto podvodné konanie. Zamestnanci finančnej správy sa pri telefonickom kontakte s daňovým subjektom vždy náležite predstavia  a telefónne číslo, z ktorého zamestnanec volá, je možné overiť priamo v kontaktoch finančnej správy, resp. daňového úradu.

Zamestnanci finančnej správy navyše nikdy nežiadajú telefonicky úhradu finančnej hotovosti na bežný účet vedený v komerčnej banke

Daňové nedoplatky (rovnako ako všetky ostatné daňové povinnosti) sú uhrádzané na účet vedený vždy iba v Štátnej pokladnici, kód 8180. Navyše, číslo účtu vždy obsahuje OÚD (osobný účet daňovníka). Každému daňovému subjektu je totiž pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu (OÚD), ktoré si môže overiť na portáli finančnej správy v časti Elektronické služby.

Daňový dlžník je navyše štandardne informovaný o výške daňového nedoplatku prostredníctvom písomnej výzvy správu dane na zaplatenie daňového nedoplatku, softwarningovej správy doručovanej do elektronickej schránky daňovníka na portáli finančnej správy alebo je  písomne predvolaný priamo daňovým exekútorom na daňový úrad.

Upozorňujeme tiež, že v prípade, že si daňový subjekt chce overiť výšku svojho nedoplatku, môže tak spraviť priamo na portáli finančnej správy v pravidelne aktualizovanom Zozname daňových dlžníkov, prípadne môže kontaktovať svojho správcu dane.

Finančná správa vyzýva daňové subjekty, aby v žiadnom prípade na podvodné telefonáty nereagovali.