DaneFinančná správaPrávo a legislatívaÚčtovníctvoZmeny v legislatíve xa Publikované 21. januára 2022 zobraziť celý profil

Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára tohto roka zjednodušila.  Finančná správa od spustenia obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) v daňovej oblasti odoslala daňovým subjektom 42 584 zásielok, resp. úradných dokumentov na Ústredný portál verejnej správy. Základnou podmienkou pre úspešné doručenie je, aby mali klienti na ÚPVS aktivovanú schránku na doručovanie. Všetky dôležité informácie sú dostupné na špeciálnej podstránke k OBK-OD, ktorá bola aktualizovaná aj o najčastejšie otázky a odpovede.

Zmena komunikácie

Finančná správa od začiatku tohto roka zmenila spôsob komunikácie so svojimi klientami v oblasti daní, keď začala komunikovať kompletne elektronicky a elektronické úradné dokumenty (EÚD) im už zasiela do ich elektronických schránok na ÚPVS. Od spustenia projektu od 1. januára klientom takto zaslala už 42 584 zásielok. 

Elektronická schránka je nutnosť

Pre zjednodušenú komunikáciu je potrebné, aby mali klienti aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS. Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť. Klienti nájdu všetky inštrukcie na aktiváciu schránky na ÚPVS alebo tu: „Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie“. 

Pozor na lehoty a fikciu doručenia

Finančná správa od 1. januára doručuje EÚD vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v papierovej podobe.  Takmer všetky dokumenty doručuje  finančná správa daňovým subjektom v režime do vlastných rúk (napr. predvolania, či rozhodnutia). Elektronický dokument  sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení  v tejto lehote adresát nepotvrdí.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak daňový subjekt nemá aktivovanú schránku na doručovanie na ÚPVS, bude mu cez centrálne úradné doručovanie (CÚD) prostredníctvom  poskytovateľa poštových služieb doručená papierová podoba dokumentu. Finančná správa vyhotoví papierový rovnopis v prípade, ak schránku na ÚPVS nebude možné identifikovať.

Zahraničným osobám, ktoré  nemajú  aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale majú zriadenú schránku na PFS, finančná správa zasiela dokumenty elektronicky do schránok na PFS. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na PFS, tak jej dokument bude doručovaný v papierovej podobe prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Na PFS finančná správa od spustenia OBK doručila 150 zásielok.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia