Finančná správaPodujatiaÚčtovníctvo xa Publikované 17. mája 2018 zobraziť celý profil

Už v pondelok (21. mája 2018) sa niekoľko desiatok fyzických osôb – podnikateľov, prípadne ich účtovníkov, bude školiť na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou.

Finančná správa chce pomáhať svojim klientom a preto organizuje bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí od 1. júla tohto roku majú zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Ďalšie školenia sú naplánované vo viacerých termínoch až do 6. júna. Finančná správa navyše predĺžila prihlasovanie sa na školenia až do úplného naplnenia kapacít.

Povinná elektronická komunikácia čaká od 1. júla na všetky fyzické osoby – podnikateľov

Finančná správa preto pre nich pripravila sériu bezplatných školení, na ktorých budú mať možnosť oboznámiť sa s témou povinnej elektronickej komunikácie s finančnou správou. Súčasťou školenia budú aj praktické ukážky registrácie na portáli finančnej správy či samotného podávania dokumentov, teda praktické príklady z praxe.

Školenia sa uskutočnia postupne vo viacerých termínoch v troch slovenských mestách – v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Školiť budú odborní lektori priamo z finančnej správy.

Našim cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Na školeniach sa preto dozvedia všetko potrebné,vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze.

Na školenia je potrebné sa prihlásiť formou zaslania všeobecnej prihlášky, ktorú treba zaslať čo najskôr na e-mailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Prihlásiť sa je možné aj prostredníctvom stránky www.skolenia.sk.

Maximálny počet účastníkov na jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované budú všetky prihlášky až do naplnenia kapacít, prihlasovanie na jednotlivé termíny je tak stále otvorené.

Školenia sa začínajú o 9.00 hodine

V prípade zvýšeného záujmu o prezentáciu budú v totožných dňoch uskutočnené školenia aj o 13.30 hod. Každému účastníkovi bude k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytnú technickú podporu.

Finančná správa upozorňuje, že na školenie je nevyhnutné prihlásiť sa. Bez predchádzajúceho prihlásenia sa záujemcov nie je možné zaradiť do prezenčnej listiny. V budovách, v ktorých sa bude školiť, je totiž nevyhnutné zabezpečiť pre konkrétnu osobu vstup do priestorov finančnej správy.

Školenia k elektronickej komunikácii sú súčasťou pripravovaného balíčka opatrení na zjednodušenie elektronickej komunikácie pre nových elektronicky komunikujúcich klientov (fyzické osoby – podnikateľov: registrovaných na dani z príjmu a podnikajúcich v zmysle obchodného zákonníka).

Finančná správa v tomto smere pripravuje aj redizajn portálu (napr. zjednodušenie označení), zjednodušenie procesu registrácie, ktoré je už momentálne v testovaní, informačné materiály a video návody, špecializované letáky, kampaň na sociálnych sieťach či špecializovaný newsletter. Spolupracovať bude aj s profesijnými organizáciami (napr. SAMP).

Školenia sa uskutočnia v týchto termínoch:

Bratislava Daňový úrad, Ševčenkova 32 21. mája, 28. mája, 4. júna
Banská Bystrica Colný úrad, Partizánska cesta 17 22. mája, 29. mája, 5. júna
Košice Colný úrad, Komenského 39/A 30. mája, 6. júna

zdroj: FS SR