PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 12. apríla 2021 zobraziť celý profil

Plasty zmenili život globálnej spoločnosti od základov. Vďaka svojim vlastnostiam boli schopné nahradiť ostatné materiály a preniknúť do všetkých oblastí života a priemyslu.

Miera ich produkcie a využitia však so sebou prináša následky v podobe ekologickej záťaže a vážny problém, čo s plastovým odpadom. Ako ho efektívne využiť, druhotne spracovať alebo recyklovať. 

Napriek tomu, že technológie a vývoj nových materiálov neustále napredujú, predpokladá sa, že produkcia plastov v budúcnosti ešte porastie

Dnes už totiž nie je možné nahradiť ich plošne tradičnými materiálmi ako drevo alebo kov. Ako spoločnosť by sme sa preto mali sústrediť viac na to, ako plastom neplytvať, využívať ho efektívne, predlžovať jeho životný cyklus a tým minimalizovať environmentálnu záťaž. Do popredia sa tak dostáva cirkulárna ekonomika a jej témy. 

Pred niekoľkými rokmi spôsobili plastové okná a dvere v stavebníctve menšiu revolúciu. Stali sa jedným so symbolov rastu životnej úrovne na Slovensku. Priniesli úsporu energie a kompletne zmenili vzhľad budov a novostavieb. Vďaka ich vlastnostiam, akými sú funkčnosť, energetická efektivita, nenáročná údržba a cenová dostupnosť, sa rýchlo stali dominantným artiklom na trhu. 

platovné okná spracovanie odpadu, foto: LB Plast archív

Životnosť plastového okna pri správnej údržbe je približne 30 až 40 rokov

Prvá generácia plastových okien tak začína pomaly dosluhovať. Aj bez ohľadu na to je výmena starších plastových okien za nové pomerne častá, či už z dôvodu modernizácie, rekonštrukcie alebo kvôli zvyšujúcim sa nárokom na technológiu a kvalitu okna. Po demontáži by PVCu odpady ako rámy, odrezky, parapety, lišty alebo reklamované produkty nemali za žiadnych okolností končiť na skládke odpadov.

Nepatria tam okrem iného preto, lebo sa dajú recyklovať na vysokokvalitné čisté recykláty. Tento cyklus je možné opakovať až desaťkrát bez dopadu na kvalitu vstupného materiálu a s rešpektom k životnému prostrediu. Po dôkladnej separácii od kovových a sklenených častí sa plastový materiál stáva vhodným na recykláciu.

Zo starých plastových okien vyrobíme nové. Stačí ich odovzdať na našich zberných miestach.

Peter Lenč (LB Plast s.r.o.)

Takýto recyklát sa opätovne stáva primárnym materiálom pre výrobu plastových okien a iných produktov. V zmysle princípov cirkulárnej ekonomiky sa odpadový plast vracia do obehu a jeho životnosť sa predlžuje na maximum. 

recyklát, foto: LB Plast archív

Hoci zatiaľ to nie je súčasťou všeobecného povedomia, spotrebitelia by sa mali zaujímať o to, ako montážne firmy nakladajú so stavebným odpadom. Dnes už mnohé z nich vedia zabezpečiť druhotné spracovanie odpadu. Na trhu totiž pôsobia spoločnosti so sieťou zberných uzlov, ktoré majú odbornosť na spracovanie tohto druhu odpadov alebo sa naň vyslovene špecializujú. Jednou z nich je aj spoločnosť LB Plast s.r.o. s celoslovenskou sieťou zberných dvorov. 

Stavebné, montážne firmy, ale aj jednotlivci môžu u nás v LB Plast s.r.o. odovzdať staré plastové okná bezplatne a získať certifikát o ich odovzdaní pre recykláciu a opätovné využitie. Zodpovedný prístup k spracovaniu plastových odpadov by mal byť samozrejmou súčasťou života, firemnej kultúry a konkurenčnou výhodou na trhu,“ informuje Podnikatelskecentrum.sk Peter Lenč, spolumajiteľ firmy LB Plast s.r.o., odborník na recykláciu starých plastových okien, ktorý prišiel s nápadom vybudovania celoslovenskej siete na ich zber a následnú recykláciu.

Vyberte si jedno z miest na vývoz – mapa zberných miest.