Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 27. júna 2018 zobraziť celý profil

Približne 400 tisíc fyzických osôb – živnostníkov, roľníkov, umelcov, či športovcov, sa týka povinná elektronická komunikácia s finančnou správou. Ak budú od 1. júla 2018 potrebovať komunikovať s daňovým úradom, môžu využiť už iba elektronickú formu.

Marcela Bošková – Slovenská komora daňových poradcov: „Živnostníci a ostatné osoby, ako sú napríklad advokáti, či lekári, najčastejšie komunikujú s finančnou správou pri podávaní daňových priznaní k motorovým vozidlám alebo pri dani z príjmov. Väčšine sa teda stačí zaregistrovať aj po 1.7.2018. Treba si ale uvedomiť, že potreba komunikácie môže nastať aj skôr. Napríklad, ak fyzická osoba potrebuje potvrdenie o nedoplatkoch, či chce poslať odvolanie voči pokute.“

Elektronická komunikácia môže prekvapiť fyzické osoby, ktoré majú odložené daňové priznanie do konca júna

Posledný termín na podanie odloženého priznania je 2. júl 2018, teda deň po spustení povinnej elektronickej komunikácie. Ak si živnostník priznanie nechá na posledný deň, priznanie môže podať už iba elektronicky. Na podanie v papierovej forme sa neprihliada. Papierové priznanie sa považuje za nepodané a v takom prípade udelí daňový úrad živnostníkovi pokutu vo výške od 30 eur.

Finančná správa s príchodom povinnej elektronickej komunikácie nasadzuje aj nový portál, ktorý prešiel redizajnom

Nastali zmeny aj vo vybavovaní elektronického prístupu na portál. Kým doteraz bol proces rozdelený do dvoch krokov, a to do registrácie a autorizácie, po novom autorizácia nebude potrebná.

Marcela Bošková – Slovenská komora daňových poradcov: Celý proces skráti z dní na pár hodín. Avšak iba, ak o to občan počas registrácie aktívne požiada. Pre zrýchlenie registrácie je potrebné odkliknúť počas vypĺňania registračného formulára zložito znejúcu formuláciu: „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie.“ Inými slovami to znamená, že občan chce, aby ho Finančná správa automatizovane našla vo svojich registroch a ihneď vytvorila prístup. Ak túto vec občan nezaklikne, vybavenie prístupu prebehne manuálne a môže trvať niekoľko pracovných dní.“

Nový dizajn portálu finančnej správy prinesie najmä grafickú úpravu, zmenu farebnosti, či ľahšiu orientáciu. S čím sa však portál po svojom redizajne vôbec nevyrovnal je zjednodušenie podávania daňových priznaní. Nájsť formuláre pre podanie priznaní bude aj naďalej zložité. Slovenská komora daňových poradcov je v tíme, ktorý spolupracuje na úpravách portálu. Budeme presadzovať, aby bol portál prehľadnejší , jednoduchší a prijateľný pre čo najširšiu skupinu používateľov.