DaneFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 7. augusta 2018 zobraziť celý profil

Zjednodušenie vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH) turistom prostredníctvom digitálnej aplikácie Refundit je zase o krok bližšie. Zástupcovia izraelského start-upu na pracovnom stretnutí rokovali s finančnou správou ohľadom postupu prác na príprave aplikácie, osobne navštívili aj letisko.

Príprava zjednodušenia vrátenia DPH turistom, ktorí nakúpia tovary na Slovensku, je v plnom prúde

Zástupcovia izraelskej strany sa spoločne so zástupcami slovenskej finančnej správy stretli na pracovnom stretnutí ohľadom príprav aplikácie Refundit. Hovorili o postupe prác na projekte, na letisku si zase pozreli priestory, v ktorých budú o aplikácii po jej spustení informovať turistov. Spustenie pilotného testovania plánuje finančná správa ešte tento rok na jeseň. Stretnutia projektového tímu tak budú pokračovať.

Vďaka aplikácii Refundit by malo byť žiadanie o vrátenie DPH zahraničných turistov za ich nákupy na Slovensku jednoduchšie a najmä bez stresu. „Vďaka tejto aplikácii zjednodušíme spôsob vrátenia DPH turistom. Jednoducho už žiadne vypisovanie formulárov a žiadne rady pri kontrolách tovaru,“ vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze.

Spustením aplikácie sa zníži administratívna záťaž. „Dnes je proces vracania DPH pre turistov pomerne zložitý. Preto im ho chceme uľahčiť. Čím viac krajín bude túto aplikáciu využívať, tým lepšie. Rozšírenie aplikácie aj do iných krajín by uľahčilo život aj slovenským občanom ako turistom v zahraničí,“ vysvetlil prezident Imrecze.

S nápadom prišli izraelskí podnikatelia, start-upisti, ktorí majú za sebou niekoľko úspešných projektov

„Veľmi sa teším partnerstvu so Slovenskom. Je dôkazom toho, že Slovensko je naklonené inováciám a že predstavitelia štátu chcú pomôcť turistom tým, že im uľahčia získať peniaze, na ktoré majú nárok. V dôsledku súčasnej zdĺhavej byrokracie totiž približne 90% DPH, ktorá by mohla byť vrátená, vrátená nie je. Ročne je to asi 23 miliárd eur, ktoré sa k turistom späť nevrátia,“ vysvetlil Uri Levine, spoluzakladateľ a predseda spoločnosti Refundit, ktorý sa preslávil aj založením známej dopravnej aplikácie „Waze“.

Na Slovensku bolo za rok 2017 turistom vrátených 2,8 mil. eur prostredníctvom 1 291 obchodníkov, platcov DPH, u ktorých si turisti uplatnili vrátenie DPH. Suma potrebná na získanie vratky DPH je momentálne 175 eur na jednom bločku, pripravuje sa však úprava legislatívny tak, aby sa minimálna hranica nákupu znížila.

O projekte Refundit:

Aplikáciu vymysleli dvaja izraelskí podnikatelia. Zakladateľ známej dopravnej aplikácie „Waze“ Uri Levine a Ziv Tirosh, zakladateľ „StocktonIde“. Ich spoločná aplikácia „Refundit“ má za cieľ zjednodušiť a zdigitalizovať systém vrátenia DPH pri návštevách turistov z tretích krajín.
Dnes musí žiadateľ (turista) pri nákupe s hodnotou nad 175 eur (na jednom pokladničnom bloku) vyplniť formulár „Tax Refund“. Formulár si dá potvrdiť pri vývoze tovaru mimo EÚ, t.j. pred výstupom z EÚ, napríklad v Ubli priamo na hraničnom priechode, na letisku pred check in-om. Colníci skontrolujú tovar, vydané bločky z elektronickej registračnej pokladnice a potvrdia tlačivo.

Následne turista požiada o vrátenie DPH, čo môže vybaviť buď osobne, alebo prostredníctvom externej firmy, napr. Global Blue. Vratka DPH sa u nás nevypláca priamo na colnom úrade, ale obchodník, resp. externá firma, vráti DPH a sumu uvedie v daňovom priznaní DPH. Obchodník si následne uplatní vratku v daňovom priznaní.

Po spustení aplikácie turisti len naskenujú v aplikácii svoje faktúry, pas a palubný lístok pred opustením krajiny. Finančná správa dostane informácie elektronicky a skontroluje ich. Ak budú informácie v poriadku, tak žiadateľovi jeho žiadosť elektronicky schváli a peniaze sa mu vrátia na účet. Iba vo výnimočných prípadoch bude musieť turista navštíviť colný úrad.

zdroj: FS SR