DaneDaňové priznanieFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 3. februára 2021 zobraziť celý profil

Finančná správa zverejnila ďalší eFormulár pre daňové priznania. Tento raz ide o daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DzMV). Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy ako aj v aplikácii eDane.

Termín na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel je 31. marca 2021. Platí to len pre tento rok.

Daňovníci môžu oddnes podávať daňové priznanie pre daň z motorvých vozidiel

Finančná správa zverejnila eFormulár daňového priznania. Daňovníci majú v tomto roku na jeho podanie viac času. Lehota na splnenie si tejto povinnosti sa predĺžila z 31. januára 2021 na 31. marca 2021. Podnikatelia tak majú viac ako mesiac čas na to, aby daňové priznanie podali a daň v novom termíne aj uhradili.

Daňové priznania za zdaňovacie obdobie končiace 30.11.2020 a 31.12.2020 musia daňovníci podať na novom vzore DMVv20 (tlačivo č. MF/017527/2020 – 726). Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy, ako aj v osobnej internetovej zóne daňovníka.

Predmetom DzMV sú vozidlá patriace do kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky), M (osobné automobily a autobusy), N (nákladné autá) a O (prípojné vozidlá) evidované v Slovenskej republike. Tieto vozidlá sa používajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Nezdaňujú sa dopravné prostriedky ako kolesové a pásové traktory, snežné skútre či pracovné stroje.

Článok pokračuje pod reklamou

Ročné sadzby dane upravuje zákon o dani z motorových vozidiel

Napríklad pre osobné automobily (kategórie M1) či motocykle (kategórie L) s objemom nad 900 do 1 200 cm3 je ročná sadzba dane 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 majú ročnú sadzbu dane 115 eur a nad 1 500 do 2 000 cm3 je to 148 eur. Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) je priradená nulová ročná sadzba dane. Sadzba dane sa znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla a platí pre kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

Ročná sadzba dane sa zníži o:

  • 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca),
  • 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do konca 108. kalendárneho mesiaca).

Ročná sadzba dane bez úpravy:

  • sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca).

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

  • 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od 145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca),
  • 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Daňový subjekt podáva daňové priznania podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na Daňovom úrade pre vybrané hospodárske subjekty v Bratislave.

zdroj: FS SR