DaneDaňové priznanieFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 20. januára 2021 zobraziť celý profil

Zákonom č. 416/2020 Z. z., ktorý novelizuje zákon o dani z príjmov, došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane, a to ako u fyzických osôb s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, tak aj u právnických osôb, o plnenia v rámci aktívnej politiky práce poskytované v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti prostredníctvom projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov zamestnanosti.

Napríklad v rámci projektu Prvá pomoc, resp. Prvá pomoc PLUS ide o tie plnenia, ktoré sa poskytujú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti.

UPOZORNENIE:

V súvislosti s oslobodením týchto príjmov zákon o dani z príjmov nestanovil ich poberateľom žiadne povinnosti deklarovania alebo preukazovania pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov. Finančná správa SR plne akceptuje existujúci zákonný stav a nevyžaduje v súvislosti s týmito príjmami od daňovníkov pri podávaní daňového priznania žiadne potvrdenia ani iné doklady, ktorými by deklarovali uvedené príjmy.

zdroj: Finančná správa