JUDr. Zuzana Niederlandová

pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii s rovnomenným názvom. V súčasnosti vykonáva právne poradenstvo v rôznych právnych odvetviach, najmä v oblasti obchodného, občianskeho, realitného, finančného a správneho práva. V rámci advokátskych činností tiež vyhotovuje zmluvy, právne dokumenty, súdne a iné podania a zabezpečuje korporátnu a compliance agendu. Klientov zastupuje na pojednávaniach, ako aj na rokovaniach s tretími stranami.