Duševné vlastníctvoPrávo a legislatíva xa Publikované 29. januára 2021 zobraziť celý profil

Ak ste niekedy zamýšľali ochrániť svoje logo, označenie alebo názov, ktorý používate pri svojom podnikaní a registrovať ho ako ochrannú známku, tak tento rok sa to určite oplatí.

V roku 2021 viete ušetriť až 50% zo základného správneho poplatku za podanie prihlášky ochrannej známky a jej registráciu. V prípade európskej ochrannej známky, ktorá priznáva ochranu v celej EÚ, viete ušetriť až 425,- EUR z pôvodného základného poplatku. 

Na koho sa táto podpora vzťahuje?

Účelom tejto iniciatívy je podpora malých a stredných podnikov v EÚ (tzv. SME – micro, small and medium–sized enterprises). Ich definícia je stanovená s ohľadom na počet zamestnancov a ročný obrat, pričom pokiaľ zamestnávate menej ako 250 zamestnancov, a nepresahujete obrat nad 50 miliónov eur alebo celkovú ročnú súvahu nad 43 miliónov eur, tak do tejto škály spadať jednoznačne budete.

Ďalšou podmienkou je, že viete predložiť potvrdenie o DPH a zároveň údaje o svojom bankovom účte (musíte byť majiteľom účtu a uviesť IBAN a kód BIC / SWIFT).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako požiadať o zapojenie sa do podpory?

Do tohto projektu je možné sa zapojiť iba počas roka 2021, a to vo vybraných mesiacoch, ktorými sú – január, marec, máj, júl a september. Ak podáte žiadosť v iných mesiacoch, na žiadosť sa nebude prihliadať. V súčasnosti je teda možné využiť možnosť podania žiadosti do 31. januára 2021 a následne najbližšie až 1. marca 2021.

Ako prebieha celý proces?

Najskôr podáte žiadosť o udelenie grantu, pričom ak bude Vaša žiadosť vyhodnotená ako dôvodná a spĺňajúca všetky požiadavky, tak Vám bude doručené rozhodnutie o udelení grantu. Následne podáte prihlášku ochrannej známky a uhradíte poplatok v plnej výške, všetko do 30 dní odo dňa, kedy Vám bolo doručené rozhodnutie o udelení grantu.

Po splnení tejto povinnosti ste oprávnený zaslať žiadosť o poskytnutie náhrady časti správneho poplatku, a to veľmi jednoducho, prostredníctvom odkazu, ktorý bude pre tento účel uvedený v rozhodnutí o udelení grantu. Následne do 1 mesiaca by Vám mali byť pripísané finančné prostriedky na Váš bankový účet.

V prípade, ak by ste potrebovali pomôcť s podávaním žiadosti alebo registráciou ochrannej známky, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať