PR správy xa Publikované 23. novembra 2021 zobraziť celý profil

Máte zmätok v tom, či v rukách práve držíte bežný alebo špecifický úradný preklad? Ak ide o skutočne profesionálny úradný preklad, možno ho poznať aj pod pojmom súdny, úradne overený či preklad s pečiatkou. No to pre jeho bližšie predstavenie aj tak nestačí. Po úradnom preklade dopytujeme, keď potrebujeme dokladovať správnosť prekladu, významovú zhodu medzi prekladom a priloženým originálom. Pri ktorých typoch dokumentov sa najčastejšie stretávame s úradným prekladom? Viac o tom aj o ďalších znakoch úradného prekladu sa dozviete už v tomto článku. 

Dopyt po úradných prekladoch 

Požiadavka predložiť úradný preklad vzniká na strane štátnej inštitúcie, úradu, na strane zamestnávateľa alebo obchodného partnera. Nepostačuje im bežný preklad, vyžadujú profesionálny, ktorého významovú rovnosť s originálom potvrdzuje vždy len prekladateľ zapísaný v zozname úradných prekladateľov MS SR. 

Základné znaky úradných prekladov  

Úradné preklady obsahujú aj dodatočné informácie o podpisoch a pečiatkach na dokumentoch, pričom prekladu podlieha aj ich znenie. Preklad v papierovej podobe je previazaný trikolórou, obsahuje vyhlásenie o úplnom preklade, je podpísané a potvrdené pečiatkou so štátnym znakom. Povinné úradné overenie prekladu sa najčastejšie vzťahuje na súdne rozhodnutia, živnostenské listy alebo na iné dokumenty spojené s obchodovaním v zahraničí, na výpisy registrov, splnomocnenia, preukazy a rôzne povolenia. Môže ísť aj o rodný, sobášny či úmrtný list. Povinnosť predložiť preklad s pečiatkou konzultujte vždy s príslušným úradom, informujte sa aj o spôsobe dodania originálu, resp. notársky overenej kópie.

Koľko stojí preklad s pečiatkou? 

Úradné preklady sú vždy drahšie než bežné. Cena sa odvíja najmä od rozsahu textu, jeho členenia, zamerania, od zdrojových formátov a dodatkov. Prihliada sa aj na náročnosť svetového jazyka. Stále najdostupnejšie a v kratšom termíne vyhotovené bývajú úradný preklad angličtina a nemčina. Prekladatelia vedia ponúknuť aj expresné termíny, ale tu už treba rátať s vyššou cenou. V prepočte na normostranu sa ceny pohybujú od 20 – 50 eur.