Finančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 26. augusta 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa pripravuje na jeseň školenia pre odbornú verejnosť. Vychádzala pritom z požiadaviek svojich klientov, ktorí mohli témy nahlasovať na stránke finančnej správy na Facebook-u alebo emailom. Podnikatelia sa momentálne môžu prihlásiť na tri vzdelávacie aktivity.

Finančná správa vyšla v ústrety svojim klientom a pripravila ďalšie školenia

Podľa ich požiadaviek bude finančná správa školiť od polovice septembra svojich klientov v daňovej i colnej oblasti. V súčasnosti môžu daňové subjekty a obchodné spoločnosti posielať záväzné prihlášky na tri školenia.

Účastníci získajú lepší prehľad v oblasti monitorovania pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, v legislatíve upravujúcej predaj alkoholu či pri určovaní pôvodu tovaru. Finančná správa plánuje ešte do konca roka školenia o transferovom oceňovaní a na tému DPH.

Termíny a témy školení sú už známe

Prvé zo školení sa uskutoční 20. septembra v Bratislave na tému monitorovania pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam. (Prihlásiť sa na školenie). Daňové subjekty získajú prehľad v oblasti evidencie tovarov a monitorovania jeho pohybu medzi členskými krajinami prostredníctvom systému EMCS.

Ďalšie sa bude konať 16. októbra v Banskej Bystrici. Určené je pre podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo EÚ a potrebujú lepšiu orientáciu v oblasti pôvodu tovaru, postupe pri určovaní a jeho dokladovaní. (Prihlásiť sa na školenie)

Tretia vzdelávacia aktivita je pre subjekty a začínajúcich podnikateľov, ktorí plánujú otvorenie reštaurácie, baru či pohostinstva, kde budú predávať aj alkohol. Akú legislatívu musia pritom dodržiavať, sa dozvedia 23. októbra na školení v Bratislave. (Prihlasiť sa na školenie)

Účinnosťou novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov. Táto úhrada je príjmom štátneho rozpočtu.

Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi – zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel.

Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.