Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 15. januára 2021 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch začína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) posielať oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021.

Živnostníci dostanú spolu 174 957 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných 156 870 oznámení a do e-schránok pôjde ďalších 18 087,“ píše poisťovňa.

Ústretová služba Sociálnej poisťovne

Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 174 724 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 233 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára 2021. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 180,99 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 167,89 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 533,98 eura mesačne (vlani to bolo 2 350,66 eura).

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšie oznámenia o výške poistného bude Sociálna poisťovňa živnostníkom a SZČO posielať už vo februári

Pôjde o tie SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. marca 2020, ale urobili tak najneskôr do 2. novembra 2020. Týmto SZČO sa bude vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia posudzovať až k 1. februáru 2021.

Vznik, zánik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa oznámi do 22. februára 2021.

zdroj: Sociálna poisťovňa