EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 20. júla 2023 zobraziť celý profil

Spotrebiteľské ceny v júni 2023 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 11,3 %, v máji 2023 bola táto hodnota 12,3 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie* dosiahla v júni 2023 hodnotu 13,9 %, v júni 2022 mala hodnotu 7,1 %. V júni 2023 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,2 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odboroch: rekreácia a kultúra (celkový kladný príspevok k medzimesačnej inflácii 0,06 percentuálneho bodu), reštaurácie a hotely (celkový kladný príspevok 0,05 p. b.), doprava a rozličné tovary a služby (celkový zhodný kladný príspevok 0,04 p. b.).

Článok pokračuje pod reklamou

Nepatrné zníženie

Naopak, ceny sa celkovo mierne znížili v odboroch: bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (záporný príspevok predstavoval -0,02 p. b.), potraviny a nealkoholické nápoje a pošty a spoje (zhodný záporný príspevok predstavoval -0,01 p. b.).

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia

vysvetlivky:
* porovnáva zmenu priemernej cenovej hladiny za priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov