EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 23. augusta 2018 zobraziť celý profil

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili účtovné doklady podozrivých obchodných spoločností vo Svidníku, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej oblasti. U týchto subjektov malo dôjsť ku kráteniu na dani z pridanej hodnoty (DPH) v odhadovanej výške 500 000 eur.

Príslušníci KÚFS zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady podozrivých obchodných spoločností vo Svidníku z dôvodu porušovania colných a daňových predpisov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti týchto firiem je poľnohospodárstvo. Z obavy, že by mohlo dôjsť k zničeniu účtovných dokladov, účtovníctvo daných spoločností zadržali.

Kriminalisti finančnej správy zistili, že tieto daňové subjekty sú personálne prepojené jedným a tým istým konateľom. Zároveň u nich malo dôjsť ku kráteniu na DPH v doteraz vyčíslenej sume 500 000 eur z faktúr za dodávky rôznych tovarov a služieb v rámci poľnohospodárskej ekonomickej činnosti. Následkom čoho mali byť do účtovníctva prijaté zdaniteľné plnenia z neodvedených daňových povinnosti v nasledujúcom stupni.

zdroj: FS SR