ManažmentPodnikanieÚčtovníctvoZaujímavosti xa Publikované 4. januára 2021 zobraziť celý profil

Počas decembra 2020 začalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR rozposielať e-maily, ktorými žiada o spoluprácu pri zbere štatisických údajov. Svoju povinnosť si musí splniť každý subjekt, ktorý dostal finančné prostriedky z projektu „Prvá pomoc“ za obdobie marec až jún 2020.

Podnikatelskecentrum.sk o tom informovala Zora Urbanovská, odbor koordinácie národných projektov AOTP a IZM, sekcia služieb zamestnanosti. O tejto povinnosti sme informovali na našich stránkach dňa 21. decembra.

Termín ukončenia zberu údajov je do 11. januára 2021

Zber štatistických údajov je povinný pre všetky SZČO a zamestnávateľov, ktorí prijali pomoc v období od 03. – do 06.2020,“ reagovala Zora Urbanovská na našu otázku, že kto má povinnosť zapojiť sa do zberu týchto údajov.

Podľa slov mnohých účtovníkov a dotknutých subjektov o tomto zbere štatistických údajov z dielne ÚPSVaR nevedia alebo majú nedostočné informácie, nakoľko im e-mail s pokynmi doručený nebol. Svoju povinnosť si tak v danom termíne splniť nedokážu.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyplnenie údajov je jednoduché

Zber štatistických údajov sa vypĺňa cez elektronický formulár, ktorý celkom presne prevedie celým procesom formou otázok a odpovedí.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Údaje uvádza za všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého Opatrenia požadoval finančný príspevok,“ uvádza sa v dokumente, ktorý Ústredie hromadne rozposielalo ešte v decembri minulého roka.

Ústredie sme kontaktovali viackrát po sebe aj telefonicky s doplňujúcimi otázkami, kde nám prisľúbili skorú písomnú reakciu. Avšak do dnešnej uzávrieky článku (do 18:00 hod.) nám ich reakcia neprišla.

Článok budeme priebežne aktualizovať po doručení odpovedí …