Koronavírus COVID-19PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 11. septembra 2020 zobraziť celý profil

V marci bol vyhlásený núdzový stav a mnoho prevádzok muselo byť zatvorených. Podnikateľom tak vznikali škody, ktoré sa štát čiastočne rozhodol zmierniť. Firmy, ktoré splinili dané podmienky, si mohli požiadať o príspevok s názvom „Prvá pomoc“. Avšak nikto im nespomenul aj povinnosti, ktoré sa od žiadateľa / poberateľa tohoto príspevku očakávajú.

Oznámenie o zmene zdroja financovanie projektu „PRVÁ POMOC“ (plágatik)

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR uverejnil koncom mesiaca august nasledovnú informáciu, v ktorej sa píše: „Účastník dohody je povinný označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3 (zverejnený na www.upsvr.gov.sk) informujúcimi o tom, že aktivity sa realizujú v rámci projektu a uskutočňujú sa vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu.“

Ďalej sa uvádza, že príspevok sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, alebo z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku z Európskeho sociálneho fondu. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 15 % : 85 % v rámci územia Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 50 % : 50 % v rámci územia Bratislavského kraja.

Súbor na stiahnutie: OZNÁMENIE o zmene zdroja financovania príspevku [ PDF 828.7 kB] 

Plagát na stiahnutie: Plagát Prvá pomoc

zdroj: UPSVaR