EkonomikaSlovenskoSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 10. júna 2020 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa od zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) prijala 51 451 čestných vyhlásení, ktorými si počas súčasnej koronakrízy uplatnili nárok na odloženie zaplatenia poistného (za marec a máj 2020), resp. požiadali o odpustenie ich úhrady (za apríl 2020).

Z celkového počtu viac ako 51 tisíc formulárov išlo o 28 596 čestných vyhlásení od zamestnávateľov a 22 855 od živnostníkov a ostatných SZČO. Najviac ich zatiaľ Sociálnej poisťovni poslali za mesiac apríl – o odpustenie zaplatenia poistného požiadalo 21 291 zamestnávateľov a 16 411 SZČO.

Za marec – keď v polovici mesiaca koronakríza vypukla – Sociálna poisťovňa eviduje 6 704 čestných vyhlásení od zamestnávateľov a 5 569 od SZČO. Za máj zatiaľ prišlo 601 formulárov od zamestnávateľov a 875 od SZČO.

Sociálna poisťovňa sa pritom pri spracúvaní jednotlivých čestných vyhlásení stretla aj s prípadmi, keď napriek posunutej splatnosti alebo odpusteniu povinnosti uhradiť poistné ho viacerí zamestnávatelia či SZČO zaplatili.

zdroj: Socpoist