eKasaÚčtovné dokladyÚčtovníctvo xa Publikované 10. augusta 2020 zobraziť celý profil

Verím, že každého poteší novela Zákona o registračných pokladniciach, platná od 21. júla 2020. Táto novela ruší povinnosť mať vystavený vzorový pokladničný doklad.1) 
1)Novela zákona 198/2020 Z. z. Čl. 23 bod 2. vypúšta odsek 5. z § 8 zákona 289/2008 Z. z.