EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 2. júla 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa zasahovala na celom Slovensku proti nelegálnemu hazardu. Počas kontrolnej akcie skontrolovala približne 100 prevádzok. Výsledkom je 75 zapečatených herných prístrojov priamo v prevádzkach, 5 rôznych typov kvízomatov zaistených na expertízu a zhabané účtovné doklady v 14-tich obchodných spoločnostiach. Finančná správa chce takýmito akciami upozorňovať, že obchádzať zákon sa nevypláca.

V dňoch 28. – 29. júna 2018 sa konal najväčší zásah finančnej správy proti nelegálnemu hazardu

Akcie s krycím názvom DIAMANT sa zúčastnilo 180 pracovníkov finančnej správy – kontrolórov z daňových úradov, colníkov z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) a colných úradov.

„Od začiatku roku platia sprísnené podmienky pri prevádzkovaní hazardných hier. Pri minulotýždňovej masívnej akcii sme sa zamerali na dodržiavanie zákona o hazardných hrách a kontrolovali sme aj tzv. kvízomaty, ktorými sa chcú niektorí prevádzkovatelia vyhnúť licenčnému konaniu a obchádzať zákon. Skontrolovali sme stovku prevádzok, pričom až 75 herných zariadení sme zapečatili priamo na mieste a zaistili 5 rôznych typov kvízomatov, ktoré sme odovzdali na expertízu,“ vysvetli prezident finančnej správy František Imrecze.

Kvízomatmi sa totiž niektorí prevádzkovatelia snažia obchádzať sprísnené zákonné podmienky prevádzkovania hazardných hier. Na zaistených zariadeniach Technický skúšobný ústav vykoná analýzu a poskytne finančnej správe stanovisko či ide o zariadenie, ktoré možno považovať za hazardnú hru.
„Pri akcii sme zároveň preverovali podozrenia z podvodov na dani z pridanej hodnoty (DPH) a dani z príjmu právnických osôb (DPPO). Výsledkom je zaistenie účtovníctva v 14 obchodných spoločnostiach, pričom sme vypočuli niekoľko desiatok osôb s cieľom preverenia podozrení z daňových únikov a porušovania zákona o hazardných hrách,“ dodal prezident Imrecze.

„Nebola to jednoduchá akcia. Najskôr museli kontrolóri fyzicky navštíviť prevádzky a vyskúšať si herné zariadenia, t.j. zahrať si hazardnú hru a identifikovať či spĺňa náležitosti hazardnej hry. V niektorých kontrolovaných prevádzkach sme sa stretli aj s tým, že počas kontroly sa vypol herný automat a v niektorých prevádzkach už boli z herných automatov vytrhnuté internetové pripojenia a napájania. Následne nastúpili colníci z KÚFS a colných úradov, ktorí desiatky zariadení zapečatili a ďalšie zariadenia sme zaistili na analýzu,“ vysvetlil priebeh akcie riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.

Vysvetli tiež, že zaistené výherné zariadenia boli kvízomaty

Ako uviedol, tie sú umiestňované v rôznych prevádzkach a v rôznom množstve. Navyše v prípade kvízomatov sa prevádzkovatelia snažili obísť aj ustanovenia regulujúce vylúčenie určitej skupiny osôb z účasti na hazardných hrách, z čoho vyplýva, že na týchto prístrojoch mohli hrať aj osoby, ktoré ešte nedovŕšili vek 18 rokov či osoby poberajúce pomoc v hmotnej núdzi, čo inak nie je možné. Výherné prístroje podliehajúce licencii podľa zákona o hazardných hrách musia mať server umiestnený na území Slovenskej republiky. V prípade kvízomatov je server umiestnený mimo územia Slovenska, čo podľa riaditeľa KÚFS tiež sťažuje výkon kontroly.

„Chcem upozorniť nepoctivých podnikateľov, že obchádzanie zákona sa nevypláca. Finančná správa neustále a pravidelne kontroluje a bude aj naďalej kontrolovať dodržiavanie zákona o hazardných hrách a to na celom Slovensku. Budeme preto pokračovať nielen v čiastkových kontrolách, ale aj v takýchto masívnych akciách,“ avizoval prezident Imrecze.

Finančná správa vykonáva nielen dozor nad prevádzkovaním povolených hazardných hier, na ktoré bola vydaná licencia, ale aj aktívne vyhľadáva prevádzkovanie nepovolených hazardných hier. Od júla 2017 navyše kontroluje aj hazard na internete a nelegálne webstránky zverejňuje. Tento rok finančná správa navyše s ohľadom na zmenu legislatívy od 1. januára 2018 výrazne zvýšila počet dozorov.

Od 1. januára 2018 je totiž možné výherné prístroje prevádzkovať len v herni, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 takýchto zariadení. Do 31. decembra 2017 bolo možné prevádzkovať hazardné hry v prevádzkach s počtom výherných prístrojov alebo terminálov videohier do 2 ks a v herniach s minimálnym počtom 5 ks zariadení. Navyše nemôžu byť prevádzkované v zariadeniach v blízkosti škôl (min. 200m), server musia mať na Slovensku. Finančná správa len za prvého pol roka tohto roku vykonala 1 600 čiastkových dozorov na nelegálny hazard.

Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, uloží sankciu: napríklad skončiť nepovolenú činnosť, pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry, pokutu za priestupok alebo pokutu za správny delikt. V prípade spáchania priestupku fyzickej osobe hrozí pokuta až do výšky 250 000 eur za spáchanie priestupku. V prípade správneho deliktu právnickej osobe hrozí pokuta do výšky 500 000 eur. Pokuta hrozí aj majiteľovi prevádzky, v ktorej sa zariadenia nachádzajú (pohostinstvo, reštaurácia a pod.) a to za podieľanie sa na poskytovaní hazardnej hry bez licencie.

Počet uložených pokút, ako aj ich výška za rok 2017 oproti predošlým rokom výrazne narástli. Za rok 2017 bolo daňovými úradmi uložených 210 pokút vo výške 378 660 eur, čo je nárast počtu pokút oproti roku 2016 o 153 a oproti roku 2015 dokonca o 200. Výška uložených pokút vzrástla v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 o 13 680 eur, čo je 3,75 % a oproti roku 2015 až o 245 460 eur, čo je 184 %. Najvyššie pokuty za rok 2017 boli uložené za prevádzkovanie a propagovanie hazardnej hry bez vydanej alebo udelenej licencie, v celkovej výške 113 000 eur.

Video k článku:

zdroj: FS SR