EkonomikaObchod a službyPodnikaniePrieskumy a analýzyZaujímavosti xa Publikované 5. novembra 2021 zobraziť celý profil

Medziročne vyššie tržby dosiahli, s výnimkou jednej, všetky zložky maloobchodu a sedem z deviatich zložiek malo tržby vyššie aj ako pred pandémiou. Prevádzkovatelia reštaurácií a pohostinstiev v tržbách presiahli úroveň spred pandémie, činnosti ubytovania však naďalej zaostávali o 13 %. Najvyšší rast tržieb však v septembri zaznamenal veľkoobchod, ktorý rastom prekonal aj obdobie pred pandémiou o viac ako tretinu.

Tržby v maloobchodne sa v septembri 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 5,3 %, rast zaznamenalo 8 z jeho 9 zložiek (činností) maloobchodu. Vplyvom pandémie bol vývoj tržieb počas celého roka 2020 špecifický, z toho dôvodu ŠÚ SR uvádza aj porovnanie s tržbami spred dvoch rokov (so septembrom 2019). Úroveň pred pandémiou maloobchodné tržby prevýšili o takmer 12 % (v stálych cenách), vyššie hodnoty ako v septembri 2019 dosiahli s výnimkou dvoch všetky zložky maloobchodu. Podielovo najvýznamnejší predaj v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety) dosiahol vyššie tržby ako pred pandémiou až o 10  %, pričom medziročne boli tržby na približne rovnakej úrovni.

V porovnaní so septembrom 2019 najvýznamnejší rast zaznamenal predaj mimo predajní, stánkov a trhov (ktorý o. i. zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj) a to o viac ako tretinu. Medziročne tržby tejto zložky maloobchodu boli vyššie o 13,2 %.

Z jednotlivých činností maloobchodu sa pod úrovňou tržieb pred pandémiou nachádzali len dve podielovo menej významné zložky – predaj v špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom a predaj v stánkoch a na trhoch.

Celkové medziročné zvýšenie tržieb v maloobchode sa prejavilo aj v tržbách špecializovaných predajní pre domácnosť (napr. hobby-markety) o takmer 10 %, v špecializovaných predajniach ostatného tovaru o 4,4 %, v predajniach s pohonnými látkami o 3,7 % a aj v predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom o 2,4 %. S výnimkou poslednej zmienenej zložky, všetky tieto zložky maloobchodu mali tržby vyššie ako v rovnakom období pred pandémiou, najvýraznejšie však špecializované predajne ostatného tovaru zahŕňajúce o.i. aj predajne odevov, obuvi, drogérie a pod. o 16 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Vysoké medziročné rasty tržieb dosiahli aj dve podielovo však málo významné zložky maloobchodu – predaj s tovarom pre kultúru a rekreáciu (o takmer 16 %), predaj v stánkoch a na trhoch (o niečo vyše 13 %).

Jedinou činnosťou v rámci maloobchodu s medziročným poklesom tržieb bol špecializovaný obchod zo zariadeniami pre IKT (- 15 %), táto zložka obchodu však minulý rok dosiahla výrazné zvýšenie tržieb, a aj aktuálna hodnota tržieb bola približne na úrovni pred pandémiou.

Vývoj ostatných zložiek obchodu v septembri 2021 v porovnaní so septembrom 2020

Vpredaji a oprave motorových vozidieltržby v stálych cenách v septembri 2021 medziročne vzrástli o 6,1 %, stále však nedosiahli úroveň z roku 2019. Medziročný rast sa prejavil vo všetkých činnostiach, hodnoty spred pandémie však z troch zložiek dosiahli len činnosti súvisiace s opravou a údržbou motorových vozidiel. 

Vo veľkoobchodetržby v septembri medziročne vzrástli o 29,1 %, v porovnaní s obdobím pred pandémiou (septembrom 2019) vzrástli o viac ako tretinu. Úroveň tržieb spred dvoch rokov pritom výrazne presiahli tržby všetkých činností veľkoobchodu, niektoré aj výrazne, napríklad nešpecializovaný veľkoobchod (o takmer 61 %), ostatný špecializovaný veľkoobchod (o takmer 50 %) alebo aj veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami (o viac ako 40 %). Medziročne rástli všetky činnosti veľkoobchodu, najviac špecializovaný veľkoobchod o viac ako polovicu (o 52,9 %).

Medziročný nárast tržieb zaznamenali aj v ubytovaní (o 23,2 %), ale za úrovňou spred dvoch rokov zaostávajú naďalej (o 13 %). 

reštauráciách a pohostinstvách sa tržby medziročne zvýšili o 3,3 % a dosiahnutý objem presiahol úroveň tržieb zo septembra 2019, a to o takmer o 7 %.

Vývoj v septembri 2021 v porovnaní s augustom 2021 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar v septembri 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (s augustom 2021) vzrástli v maloobchode (o 3,7 %), vo veľkoobchode (o 2,5 %) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 0,4 %). V ubytovaní sa tržby za vlastné výkony a tovar nezmenili. Na druhej strane, v predaji a oprave motorových vozidiel klesli (o 1,4 %).

Vývoj za deväť mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

 V súhrne za deväť mesiacov roka 2021 (od januára do septembra 2021) boli tržby medziročne vyššie vo veľkoobchodeo 18,4 % v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 14,6 %, a v maloobchode o 1 %. Treba však zohľadniť fakt, že maloobchod a najmä predajcovia motorových vozidiel minulý rok zaznamenali pokles tržieb súvisiaci s pandémiou.

ubytovaní sa za deväť mesiacov oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby znížili takmer o 27 %, pričom už vlani medziročný pokles dosahoval takmer 40 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev medziročný pokles dosiahol 15,2 % (vlani za 9 mesiacov v septembri bol pokles 5,1 %).

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky