Ústava Slovenskej republiky

11. marca 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: NAJLEPŠIE DANE pre Slovensko ZAKOTVIŤ v ÚSTAVE

Finiš hlavnej daňovej sezóny i blížiace sa voľby do európskeho a následne i slovenských parlamentov, ale najmä poučenie a erudícia z uplynulého tridsaťročia praxe fungovania moderného samostatného Slovenska (za roky 1989 – 2019) provokujú múdrych k zamysleniu sa nad stále nezdravým daňovým systémom nášho štátu. Ambíciou nasledovnej úvahy je pomenovať inšpirácie k NAJLEPŠÍM DANIAM na Slovensku. Je dôležité podporovať túto diskusiu daňových …

Ing. Emil Burák, PhD.: NAJLEPŠIE DANE pre Slovensko ZAKOTVIŤ v ÚSTAVE Čítajte viac »

danova osveta
28. augusta 2018

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA

Nadväzne na predošlú časť pokračujeme v tomto článku najmä opisom najfrekventovanejších chýb v daňovom konaní. Daňová osveta I. Chyby a termíny Neznalosť zákona neospravedlňuje. Hoci všetci tento slogan poznáme, mnohé daňové subjekty naďalej robia početné chyby vo vypĺňaní daňových priznaní a vo vedení daňovo-účtovnej evidencie a vo výpočte daní. Nemajú čas alebo si nechcú priebežne dopĺňať nutné znalosti, často však …

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA Čítajte viac »