Ing. Emil Burák PhD.

6. marca 2020

PhD. Emil Burák: DANE BLESKOVO – EFEKTÍVNYCH DESATORO (NAJ-pomôcky k vysporiadaniu dane)

Do konca marca každoročne v našej krajine je potrebné vysporiadať DAŇ Z PRÍJMOV, čo súvisí s potrebou účtovných závierok, vyplnenia tlačiva daňových priznaní a nutnosťou komunikovať s daňovým úradom, či už sa to daňovým poplatníkom páči alebo nie. Na Slovensku v súčasnosti existuje podľa štatistiky viac ako 600 tisíc podnikateľských subjektov. Viac ako polovicu z nich predstavujú fyzické osoby – živnostníci a samostatne …

PhD. Emil Burák: DANE BLESKOVO – EFEKTÍVNYCH DESATORO (NAJ-pomôcky k vysporiadaniu dane) Čítajte viac »

11. februára 2020

PhD. Emil Burák: DAŇOVÉ MYSLENIE v PRAXI – univerzálne a špeciálne

Rozmery života sú rôzne, takže žijeme rôzne svety – osobný, pracovný, rodinný, finančný, atď. Medzi nimi aj svet daňový, lebo dane v trhovej ekonomike sú jadrom verejných financií štátu. Rozlišovanie medzi univerzálnym a špeciálnym je stále rozšírenejšie a dôslednejšie, ak chceme precizovať čo najvyššiu kvalifikáciu (expertnosť) a čo najlepšiu kvalitu produktu. Analytici sú evolúciou globálneho sveta s tlakom na nové …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÉ MYSLENIE v PRAXI – univerzálne a špeciálne Čítajte viac »

29. januára 2020

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ POMOC podnikateľom – PENTAGRAM

Tradičná daňová sezóna 2020 klope na dvere nemilosrdne, pričom lehota pre vysporiadanie dane z príjmov za uplynulý rok 2019 je do konca marca. K splneniu daňovej povinnosti je vhodné zaktualizovať aj daňové vedomosti a prečítať si nielen platný zákon i tradične vynovené tlačivo daňového priznania, ale najmä zopakovať si niektoré nadčasové daňové rady. Cieľom tohto príspevku je oživiť najmä …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ POMOC podnikateľom – PENTAGRAM Čítajte viac »

13. januára 2020

PhD. Emil Burák: ZISKY z AUTENTICITY ako nový biznis a podnikateľské šance (Aby čLOVEk voňal čLOVEčinou)

Často v živote riešime otázku, či je to pravé alebo nepravé. Originál alebo fejk. Pravda alebo nepravda? Platí to tak v biznise na trhu pri podnikaní ako aj v bežnej sociálnej komunikácii občanov. Ambíciou nasledovného článku – je podčiarknuť význam a prínos AUTENTICITY v hodnovernosti a uveriteľnosti človeka v priestore a čase, teda aj na trhu a v spoločnosti. Okrem ľudskej hodnoty pre človečinu – …

PhD. Emil Burák: ZISKY z AUTENTICITY ako nový biznis a podnikateľské šance (Aby čLOVEk voňal čLOVEčinou) Čítajte viac »

19. decembra 2019

PhD. Emil Burák: ZISKOVÁ KOMUNIKÁCIA láka každého + rozhovor

Najpevnejším mostom na ceste k človeku je komunikácia. Živej komunikácie však v pribúdajúcom virtuálnom svete neustále smutne ubúda, pretože ju vytláčaju stále viac technológie neživé. O čo ide v ziskovej komunikácii predovšetkým? Načo kecy, prejdi k veci Svet sa neuveriteľne ponáhľa, čo vnímame v civilizovanom svete s nevôľou. Prečo? Lebo zvyšujúci sa stres, tlak a náhlenie vytláčajú kvalitu a nahrádzajú ju kvantitou. Lebo …

PhD. Emil Burák: ZISKOVÁ KOMUNIKÁCIA láka každého + rozhovor Čítajte viac »

4. decembra 2019

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA V. – niektoré finty najbohatších

Daňové riziká pribúdajú, preto život dáva zelenú daňovej kreativite. Daňová kreativita – spája, kombinuje a integruje znalostí z tak náročných disciplín ako je účtovníctvo, finančno-ekonomická analýza a daňové právo. Daňová kreativita – je vrcholom nadania pre daňové plánovanie a finančný manažment tak v makroekonomike (napríklad EÚ, konkrétny štát) ako aj mikroekonomike (napr. podnik, firma, mesto, obec, občan). Daňová kreativita najbohatších …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA V. – niektoré finty najbohatších Čítajte viac »

20. novembra 2019

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA IV. – taktika daňového pragmatika

Platenie daní je kombináciou viacerých východísk – otázok filozofickej, ekonomickej, účtovnej, finančnej, atď. Zdaňovanie ako postoj daňového subjektu k daniam sa odvíja od jeho hodnotovej abecedy. Toto je kľúčové zdôrazniť, lebo je to alfa a omega toho, ako si podľa rôznych odlišných východísk predstavuje správne platenie daní v krajine konkrétny daňovník (daňový poplatník). Nadväzne na to zvyčajne formuje …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA IV. – taktika daňového pragmatika Čítajte viac »

12. novembra 2019

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA III. – východiská daňovej tvorivosti (DESATORO)

Daňová tvorivosť v SR chýba predovšetkým na úseku vysoko kvalifikovaného finančného vzdelávania, rozumne rozvrstveného a proporcionálne rozdeleného medzi základné, stredné a vysoké školy. Jednoduché, ale hlavné daňové princípy ako pojem a význam dane a jej najlepšieho využitia by už mal poznať, podľa môjho názoru, primerane triviálne podané a vysvetlené už žiak základnej školy. Tvorivosť, ktorej nikdy nie je dosť V praxi ho …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA III. – východiská daňovej tvorivosti (DESATORO) Čítajte viac »

5. novembra 2019

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA II. – SEXI DANE, ako na ne?

Ľudský tvor by sa mal usilovať čo najviac tvoriť, ak chce mať kvalitnejší život. Aktuálne najdiskutovanejšou témou v trhovej ekonomike zďaleka nie je politika, sex, bulvárne klebety, ale najmä zdravie a peniaze. Finančná negramotnosť národa je stále vysoká, pričom daňová osveta je nedostatková. Človek sa elegantne, láskyplne a primerane hrdo nazýva aj korunou tvorstva – ľudským tvorom. Ľudský …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA II. – SEXI DANE, ako na ne? Čítajte viac »