PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 13. januára 2020 zobraziť celý profil

Často v živote riešime otázku, či je to pravé alebo nepravé. Originál alebo fejk. Pravda alebo nepravda? Platí to tak v biznise na trhu pri podnikaní ako aj v bežnej sociálnej komunikácii občanov. Ambíciou nasledovného článku – je podčiarknuť význam a prínos AUTENTICITY v hodnovernosti a uveriteľnosti človeka v priestore a čase, teda aj na trhu a v spoločnosti. Okrem ľudskej hodnoty pre človečinu – je to aj neuveriteľne obrovský priestor šancí pre nový biznis, podnikateľské inovácie a emocionálny priemysel s obrovskou perspektívou.

Aby čLOVEk voňal čLOVEčinou

Podnikatelia na celom svete permanentne hľadajú priestor pre biznis, nové trhy a taký produkt, ktorý by zaujal čo najviac ľudí z už takmer 8-miliardovej planéty Zem. V súčasnosti sa svet evolúcie a inovácií posúva stále viac do ťaženia z tézy, že človek je primárne EMOCIONÁLNY, až následne aj racionálny. Minimálne preto, že v historickom vývoji všetkého živého na planéte Zem najskôr bolo srdce, až potom sa vyvinul aj mozog. Srdce ako služobne staršie (emócia) teda má aj výsostné postavenie a privilégium nielen rozvíjať lásku, ale aj veliť mozgu 😊.
Ak má byť anonymné ľudstvo dobré a konkrétny človek zajtra lepší ako dnes (staň sa lepšou verziou seba samého) je vhodné zamyslieť sa aj v biznise nad vôňou človečiny. Prečo? Lebo za túžbu VEDIEŤ bude vždy ochotný zvedavý človek horieť túžbou a platiť.

Autenticita – pravosť, nie originalita

Slovo „autenticita“ – je pre väčšinu bežných ľudí neznáme a nezrozumiteľné. Často ho používa a rozumie mu najmä tzv. intelektuálna elita, akademicko-vedecká obec a reklamné agentúry nadväzne na ich poslanie a rolu využívania emócií v marketingu, reklame a biznise. Čím skôr však každý podnikateľ plnohodnotne pochopí význam tohto slova z hľadiska dopytu na trhu, tým skôr má šance posúvať a posunúť sa vo svojom raste osobnom, pracovnom i podnikateľskom. Keď zadáme autenticitu do vyhľadávača na slovenskom gúgli, vyroluje nám ponuka neuveriteľne viac ako 6 a pol milióna hpxt-odkazov.
Autenticita – znamená hodnovernosť, pravosť, pôvodnosť, dôveryhodnosť a uveriteľnosť (že človek je naozaj sám sebou). Je to logický pilier osobnej integrity človeka. Tento super pojem si veľa ľudí nesprávne zamieňa s termínom originalita a jedinečnosť.
Podľa jazykovedcov platí, že podstatné meno autentickosť má význam „vlastnosť toho, čo je pôvodné, pravé (zhodné s originálom), hodnoverné“. Synonymami slova autentickosť sú výrazy autenticita, pôvodnosť, pravosť, hodnovernosť, vierohodnosť. Slovom autentickosť sa nevyjadruje význam „obsahová správnosť“.
Stephen Joseph vo svojej knihe „Autenticita“ (Portál, 2018) podčiarkuje, že autentický život človeka je najmä o troch krokoch: prvý – poznať sám seba, druhý – vlastniť sám seba a tretí – byť sám sebou. Čím sme viac sami sebou (viac k tomu aj v mojej knihe Komunikácia v konflikte a kríze), tým sme autentickejší a uveriteľnejší. Súvisí to následne aj s prejavmi charakteru, charizmy, empatie, dôvery, sympatie, ale i ďalších rozmerov emócií človeka.
Autenticita – znamená aj individualizmus (T. j.  – byť verný sám sebe, byť verný svojej vlastnej originalite a tým sa aj sebadefinovať).

Nežiť životy iných, ale svoj vlastný

Veľakrát človek v živote hľadá ako sa mať lepšie, ako žiť kvalitnejší život, ako sa posunúť v sebarozvoji, v čom nájsť ľudské šťastie a zmysel života. Chybu robí najmä v tom, že sa priveľmi porovnáva s inými ľuďmi a zabúda na to, že každý človek je jedinečný originál. A práve na tom treba vedieť stavať v sebarealizácii.
Aby Vás život len tak nezomlel, ani Vám nepretiekol pomedzi prsty, aby ste mu len neslúžili a neprežívali ho. Ale skôr ho žili naplno (Carpe diem!) a užívali si ho. Lebo časobanka života každého z nás – je nielen najbohatšia medzi bankami, ale aj relatívne veľmi krátka. Život je najväčší dar človeka na svete, ale spravodlivý veru nie je.
Autenticita predpokladá, že človek vie byť sám sebou (Viac k tomu pozri v prípade bližšieho záujmu v mojej knihe: SEBAROZVOJ) , je na to hrdý a nehanbí sa za to v každej chvíli a situácii, či sa mu práve darí alebo nedarí žiť podľa jeho vlastných predstáv. Žije najmä svoj život, je sám sebou a kašle na predsudky okolia a jeho súdy a hodnotenia. A to veru nie je jednoduché. Najmä nadväzne na rôzne spoločenské konvencie, častý hodnotový marazmus i absurdistan nemúdrosti v trhovej ekonomike, zvýrazňované halóefekty a preferovanie úspechu človeka podľa jeho materiálneho rastu i ďalších nepodstatných plytkostí kapitalizmu.

Veľa zla v tomto stále páchali i páchajú nesprávne životné vzorce a mentálne rovnice i hlúpe dogmy zasadzované do hlavy deťom ich rodičmi a učiteľmi, ale i životnými partnermi a kolegami, ale i ďalšie signálny silného sociálneho tlaku – príznačných pre konkurenčné dravé prostredie nie znalostnej, ale najmä známostnej ekonomiky a skorumpovanej spoločnosti v SR.
Silne autentickým človekom v praxi sú napríklad – kreatívci, slobodní umelci (freelanceri), tzv. nezávisláci, filozofi, SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), atď. Lebo práve ich pocit slobody a nezávislosti im často pomáha produkovať vyššiu pridanú hodnotu – tak pre seba, ako aj pre okolie. Tu treba pripomenúť NESPRÁVNE notorické zamieňanie, resp. stotožňovanie filozofického pojmu hodnota s ekonomickým pojmom cena! Správne platí, že hodnota je vždy viac ako „iba“ cena.

Zisky a dane z autenticity

Z pohľadu podnikateľa a biznisu vnímam priestor pre ZISKY z autenticity najmä v dvoch rovinách.
Prvá: Keď podnikateľ hľadá do svojho podniku (firmy) schopného a dôvery-hodného človeka, ktorého netreba vždy vodiť za ručičku a súčasne má byť okrem hodnototvornosti aj lojálnym.
Druhá: Keď správne empaticky na trhu – pri hľadaní a precizovaní svojej cieľovej skupiny – vie zo svojho reálneho zákazníka alebo potenciálneho budúceho klienta vycítiť jeho autenticitu a od nej sa odvíjajúce skutočné preferencie záujmu o konkrétny produkt.
DAŇ za autenticitu človeka – je aj časté nepochopenie, zvyčajne neprajnosť, závisť okolia (niekedy až hejt – nenávisť), osočovanie a obviňovanie zo sebectva, egocentrizmu, sebestrednosti, sebalásky, hedonizmu (sklon k rozkošiam) a narcizmu (sám sebe sa páčim sa).

Závery – zhrnutie

Každé podnikanie je v princípe špekulovanie po línii pokus/omyl / neúspech / úspech. Nielen tvorba hodnoty, ale aj cenová obozretnosť, pričom na konci snaženia je zisk alebo strata. Ak niekoho DONÚTIME (zmanipulujeme, zmanévrujeme) k čomukoľvek, môže to priniesť krátkodobý profit, ale i dlhodobú alebo doživotnú nedôveru. Získame nepriateľa (súpera, rivala, protivníka, oponenta).
Ak ho však PRESVEDČÍME (tak, že budeme uveriteľní a vyargumentujeme pragmaticky naše zdôvodnenie), tak získame spojenca (partnera, spolupracovníka, kamaráta, priateľa) a dlhodobý benefit. Aj preto je koordinácia efektívnejšia ako konfrontácia. Aj preto stojí zato pochopiť a rozvíjať vlastnú osobnú autenticitu😊.

 

[otw_shortcode_button href=“https://biznisklub.sk/tag/ing-emil-burak-phd/“ size=“large“ icon_position=“left“ shape=“radius“ color_class=“otw-blue“ target=“_blank“]Zobraziť všetky články od Emil Burák[/otw_shortcode_button]


O autorovi

Ing. Emil BURÁK, PhDIng. Emil BURÁK, PhD. – autor (55) – je známy ekonóm a lektor, daňový odborník, znalostný pracovník a vysokoškolský učiteľ. Je nadšený vzdelávač, ktorý viac ako štvrťstoročie pomáha budovať daňovú osvetu na Slovensku. Má za sebou vyše 30-ročnú prax najmä v riadení, financiách a ekonomike. Pracuje v oblasti financií – z toho v daňovej oblasti 22 rokov.
Vo vrcholovom manažmente pracoval 12 rokov – v privátnom (banky) i štátnom (daňové a finančné riaditeľstvo) sektore. Jeho autorské dielo počíta aj 20 kníh (+5 v spoluautorstve) a vyše 1800 odborných článkov doma i v zahraničí.
V prípade potreby viac aj na: www.osobnosti.sk; www.financniodbornici.sk