Podnikanie xa Publikované 29. januára 2020 zobraziť celý profil

Tradičná daňová sezóna 2020 klope na dvere nemilosrdne, pričom lehota pre vysporiadanie dane z príjmov za uplynulý rok 2019 je do konca marca. K splneniu daňovej povinnosti je vhodné zaktualizovať aj daňové vedomosti a prečítať si nielen platný zákon i tradične vynovené tlačivo daňového priznania, ale najmä zopakovať si niektoré nadčasové daňové rady. Cieľom tohto príspevku je oživiť najmä toto v súčasnosti najžiadanejšie daňové know-how pre všetky daňové subjekty.

Vedieť chceme, učiť sa už nie

Tento web už priniesol na pomoc k zdaňovaniu veľa dobrých príspevkov a užitočných odborných článkov, z ktorých do pozornosti čitateľa dávame minimálne sériu článkov „Daňové vysporiadanie v roku 2019 – užitočné rady“ a seriál „Daňová kreativita“ z minulého roku. Každý je dnes informačne zahltený, až presýtený, preto sa logicky chce málokomu niečo nové čítať z málo atraktívneho prostredia, ktorými dane bezpochyby sú.

Ale len do momentu, kým v znalostiach okolo nich nenájde človek aj príležitosť k racionálnej finančnej úspore. Aj daňové subjekty prevažne neradi čítajú o účtovníctve a daniach, hoci vedia, že neznalosť zákona neospravedlňuje a znalosť je príležitosťou k zisku😊. Následne sa tvária často prekvapene, zaskočene a smutne sa veľmi čudujú, že im chýbajú kvalifikované znalosti  a sofistikované zručnosti. Na jednej strane chcú KNOW-HOW získať, ale na strane druhej sú leniví, pohodlní a nerozhodní, keď majú do toho investovať svoj čas a peniaze.

A to napriek tomu, že investícia do vzdelávania a sebarozvoja je doteraz suverénne najlepšou (neprekonanou a najrentabilnejšou) možnou investíciou homo sapiens na celom svete.

Daňový pentagram – nevídaný dar pre krajinu

Za uplynulé tridsaťročie vývoja zdaňovania v SR (1989-2019) sa v mnohom daňovo naučili tak správcovia daní (daňové úrady, obecné a mestské úrady), daňoví poradcovia (napr. členo-via SKDP, SKAU, SKCU), ale i daňové subjekty (napr. podnikatelia, firmy i občania). Finančná gramotnosť v krajine je stále nízka vrátane DAŇOVEJ.

Preto k podpore rastu kvality daňového vzdelávania a na pomoc nutnej daňovej osvete pre verejnosť som sa rozhodol napísať päticu jedinečných a originálnych daňových učebníc z praxe – nazvaných spolu DAŇOVÝ PENTAGRAM. Doteraz ho tvorili štyri bezkonkurenčné (jediné v SR za posledné tridsaťročie od slovenského autora k meritu veci a téme podľa názvu konkrétnej z týchto kníh) tituly vydané cez Vydavateľstvo TESFO Ružomberok takto: Daňová prevencia v príkladoch praxe (2014), Daňová kontrola očami praxe (2016), Daňová obrana – príklady ochrany (2019) a Daňová kreativita – zreteľahodné príklady (2019).
Podľa nášho prieskumu takéto praktické učebnice zdaňovania v zmienenej zostave nemá žiadna krajina v EÚ – iba Slovensko zatiaľ. Preto je vhodné čerpať z nich a zlepšiť svoje vlastné zdaňovanie. Lebo ide o znalosti nie krátkodobé, ale dlhodobé (na celý život).

Kritické myslenie a komunikácia v konflikte

Rakúšan Josef Kirschner zaknihoval, že ľudia sa delia (bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vek, národnosť, atď.) na 3 skupiny: MÚDRI, ktorých je najmenej. CHYTRÁCI – ktorých je viac a HLUPÁCI – ktorých je najviac. Viaceré globálne vedecké závery hovoria, že štvrtina ľudí je múdrych, zvyšok nie. Múdri a zodpovední ľudia investujú do rozvoja kritického, pragmatického i finančného myslenia. Užitočnou pomôckou v tomto smere je aj kniha „Komunikácia v konflikte a kríze“, ktorú obsahuje veľa dôvtipných príkladov a pomôže zlepšiť komunikáciu i pragmaticko-kritické myslenie aktívneho čitateľa.

Výrok filozofa Myslím – teda som (Cogito – ergo sum) vyučuje už základná škola. Nikto učený z neba nespadol – hovorí slovenské porekadlo. Každému mysleniu, ak má byť kvalitné, sa treba učiť. A učiť MYSLENIE by mali najlepší učitelia – víťazi praxe, teda pragmatici. Aj učitelia sú však rôzni – dobrí i zlí. Podľa kvality kľúčovej komparácie sú ich prototypy nasledovné: OBYČAJNÝ učiteľ – učí, DOBRÝ – vysvetľuje, VYNIKAJÚCI – demonštruje, VEĽKÝ – inšpiruje a NAJLEPŠÍ – kombinuje všetky predošlé techniky a výstupy.

PRÍKLAD: Myslenie a komunikácia daňovo úspešných v praxi

OTÁZKA:

Chcem sa stať daňovým expertom – kde a ako začať, ak sa chcem naučiť efektívne daňovo rozmýšľať a pragmaticky daňovo aplikovať informácie k zdaňovaniu, ako mám postupovať, prosím? Máte nejaký osobný príklad k daňovej osvete – učebnice alebo osvietený dialóg k daniam ako komunikačný príklad, prosím?

ODPOVEĎ:

 Na začiatok je dobré zamestnať sa v účtovno-daňovej alebo aspoň na ekonomickom úseku väčšieho podniku. K tomu je vhodné Váš ambiciózny cieľ si napísať na PAPIER a vylepiť si ho nad posteľ, aby ste ho mala denne na očiach a vždy si pripomenula cieľ, najmä keď sa niečo v praxi nebude dariť.

Ďalej odporúčam začať navštevovať kurz Daňový špecialista firmy (nájdete ponuku na internete) a naštudovať si podmienky ako sa stať certifikovaným účtovníkom (skcu.sk), audítorom (skau.sk) a daňovým poradcom (skdp.sk), kde by ste najskôr začala ako asistent a následne mohla postúpiť do vyššieho levelu. Do pozornosti dávam k meritu veci najmä samoštúdium na špecializovaných vzdelávacích weboch (napr. uctokomplet.sk, danovecentrum.sk, atď.) a odborné knihy – daňové a účtovné učebnice.

Nevynechať však aj odborné periodiká, najmä printové (ktoré si môžete ľahšie archivovať a spoznámkovať ako elektronické). Okrem najlepšieho daňového odborného časopisu v SR, ktorým je vedecko-odborný časopis ÚAD – sú to napríklad aj periodiká ako: Daňový špeciál, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Poradca, Daňový a účtovný tip, Dane a účtovníctvo v praxi, Dane a účtovníctvo, atď.

Ak Vás zaujíma, konkrétne moje autorské dielo – bližšie info k daňovým učebniciam z praxe nájdete aj TU:  https://www.martinus.sk/authors/emil-burak.

Ak ide o príklad komunikačnej múdrosti z aplikovanej praxe znalostí, tak odporúčam vypočuť si video-interview