DaneEkonomikaFinančná správaSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 9. augusta 2018 zobraziť celý profil

Tisíckam neziskoviek finančná správa zaslala ďalšie peniaze. Na začiatku augusta majú už na svojich účtoch takmer 54 miliónov eur. Suma ešte nie je konečná a stále sa zvyšuje.

Finančná správa už spracovala 820 319 vyhlásení fyzických a právnických osôb

Vďaka tomu už zaslala na účty občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám 53 884 416,97 eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017. Suma sa ešte bude ďalej zvyšovať, finančná správa pokračuje v spracovávaní doručených dokumentov.
Pre cca 20 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2018, ešte neuplynula doba na darovanie 2% a stále si môžu vybrať z tisícok neziskoviek. Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke – Notárskej komory SR.

Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje finančná správa vždy do konca januára

Počas januára zároveň zasiela finančná správa neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.
Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb v roku 2017 (z DP k dani z príjmu za rok 2016) 64 miliónov eur.

zdroj: FS SR