EkonomikaPrieskumy a analýzyTrendy a inovácie xa Publikované 2. októbra 2019 zobraziť celý profil
  • Iba 49 % spoločností hodnotí svoj stupeň digitalizácie ako vysoký alebo veľmi vysoký
  • Iba 17 % má už plne digitalizovaný upomienkový systém
  • 55% nemá upomienkový proces skoro vôbec digitalizovaný alebo len čiastočne

Digitálna transformácia európskeho priemyslu je v súčasnosti obraz tvorený dvoma polovicami: Zatiaľ, čo jedna polovica spoločností si dáva vysoké ohodnotenie, druhá polovica dostáva za digitalizáciu iba priemerné skóre v porovnaní s ostatnými v tomto odvetví alebo sa dokonca môže považovať za spoločnosť s podpriemernou úrovňou digitalizácie.

Iba 14 % opýtaných uvádza, že ich spoločnosť má veľmi vysoký stupeň digitalizácie, zatiaľ čo ďalších 35 % hodnotí svoj pokrok ako vysoký. Toto sú niektoré z poznatkov z prieskumu „European Payment Practices“ 2019, ktorý oslovil 3 400 spoločností v 17 európskych krajinách. 

Digitálny upomienkový systém: väčšina spoločností je v zlej situácií

Z prieskumu vyplýva, že väčšina európskych spoločností (55 %) má stále čo doháňať v digitalizácií upomienkového procesu. 38 % firiem digitalizovalo svoje upomienkové systémy len čiastočne, zatiaľ čo 17 % s digitalizáciou týchto procesov takmer vôbec nič neurobilo.

Proces digitalizácie si vyžaduje značné finančné investície

„Ako ukazuje tabuľka, viac ako polovica opýtaných európskych spoločností má priestor na zlepšenie svojich digitálnych upomienkových systémov. V tejto súvislosti treba naliehavo prijať opatrenia na zníženie omeškaných platieb,“ zdôrazňuje Justus Hecking-Veltman, finančný riaditeľ skupiny EOS. „Manuálny analógový upomienkový systém nie je len náchylný na chyby, ale vo všeobecnosti sa nedostane k zákazníkovi prostredníctvom najvhodnejšieho komunikačného kanála a v najlepšom možnom čase.“

Finančný expert vidí značné investície na zmenu upomienkového systému ako hlavný dôvod pomalej digitalizácie. „Zavedenie digitálnych nástrojov a procesov si vyžaduje vhodný postoj a značné finančné zdroje,“ hovorí Hecking-Veltman. „Nie každá spoločnosť si to môže dovoliť, alebo chce dovoliť. V spoločnosti EOS sme napríklad investovali približne 10 miliónov EUR v poslednom fiškálnom roku len v rámci digitálnej inovácie našich základných inkasových systémov.“ 


 O prieskume EOS „European Payment Practices“ 2019

V spolupráci s nezávislým inštitútom pre výskum trhu Kantar, spoločnosť EOS uskutočnila telefonické rozhovory s 3 400 spoločnosťami v 17-tich európskych krajinách, aby sa ich opýtala na prevládajúce platobné postupy v jednotlivých lokalitách. 200 spoločností s ročným obratom nad 5 miliónov EUR v krajinách Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, odpovedalo na jar roku 2019 na otázky týkajúce sa ich vlastných platobných skúseností a aktuálnych tém v oblasti riadenia rizika a pohľadávok. Spoločnosť EOS vykonala ročný prieskum už najmenej 12-krát.

O skupine EOS

Skupina EOS je popredný medzinárodný poskytovateľ finančných služieb na mieru. Ako špecialista na ohodnotenie a spracovanie pohľadávok spoločnosť EOS využíva nové technológie, aby ponúkla svojim približne 20 000 zákazníkom v 26 krajinách finančné zabezpečenie prostredníctvom inteligentných služieb. Hlavnou obchodnou činnosťou spoločnosti je nákup nekrytých a krytých dlhových portfólií.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností má skupina EOS viac ako 7 500 zamestnancov a viac ako 60 dcérskych spoločností, takže má prístup k zdrojom vo viac ako 180 krajinách. Kľúčovými cieľovými odvetviami sú bankovníctvo, verejné služby, nehnuteľnosti a elektronický obchod. EOS je súčasťou skupiny Otto.

Pre viac informácií o skupine EOS navštívte stránku www.eos-ksi.sk