EkonomikaFinancieFinancie na podnikanieKontrolyKoronavírus COVID-19 xa Publikované 25. augusta 2022 zobraziť celý profil

Projekt Prvá pomoc predstavoval takmer dva roky hlavný nástroj na ochranu pracovných miest a príjmov domácností pred pandémiou. Pripravilo a realizovalo ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s prihliadnutím na riziko dynamického vývoja pandémie. Projekt mal flexibilne nastavený rámec pravidiel, vďaka čomu ho štát dokázal upravovať tak, aby bol efektívny aj po neočakávaných zmenách v pandemických pravidlách a mohol promptne reagovať na nestability v ekonomike a na pracovnom trhu.

Vláda SR vydala počas trvania projektu celkovo 13 uznesení, ktorými Prvú pomoc vylepšovala a prispôsobovala aktuálnej situácii. V rámci Prvej pomoci bolo k 30.06.2022 vyplatených celkovo 2 475 824 280,58 EUR.

Zaviedli kontrolný mechanizmus

Oprávnené obdobie projektu, v rámci ktorého mohli zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby podávať žiadosti o pomoc, bolo od 13.3.2020 do 28.2.2022. Projekt Prvá pomoc zabezpečovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚSVaR) spolu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce v rámci Slovenskej republiky 

Článok pokračuje pod reklamou

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v priebehu Prvej pomoci postupne zaviedol systémový mechanizmus kontrol oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov.

Doposiaľ komplexne preverili príspevky v objeme takmer 188 miliónov EUR, z toho formou administratívnej kontroly príspevky v objeme viac ako 48 a pol milióna EUR a formou finančnej kontroly na mieste v objeme viac ako 71 a pol milióna EUR. Ostatnými formami kontrolných činností úrady práce skontrolovali a preverili vyše 67,5 milióna EUR.

Na tisíce pohľadávok si dohodli splátkové kalendáre

Výsledkom všetkých kontrol je celkovo 14 572 pohľadávok evidovaných voči prijímateľom Prvej pomoci v celkovej výške 29 310 676,02 EUR. Z nich už viac ako 15,5 milióna EUR, konkrétne 11 923 pohľadávok, prijímatelia vrátili.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny si s mnohými prijímateľmi dohodli splátkové kalendáre. Okrem toho rezort práce vytvoril Kompenzačný projekt. Vďaka nemu prijímatelia pomoci, ktorí úradom proaktívne ohlásili administratívnu chybu vo vlastných žiadostiach či výkazoch, finančnú podporu neprišli a rezort im peniaze po oprave chýb v dokumentácii vyplatil.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Pochybenia sú rôzne. Kontroly budú pokračovať

Odhalené pochybenia na strane prijímateľov boli rôzne. Najčastejšie išlo o uvádzanie nesprávnych informácií v predkladaných žiadostiach a vo výkazoch pre priznanie príspevku. V žiadostiach napríklad uvádzali aj zamestnancov, ktorí už pre nich nepracovali, poprípade pracovali na dohodu o vykonaní práce. Viacerí prijímatelia nedodržali lehoty pri oznámení ukončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého bol príspevok poskytnutý, poprípade neudržali v pracovnom pomere zamestnanca tak dlho, ako im to pravidlá stanovené v uzatvorených dohodách o poskytnutí príspevku ukladali.

Spätné kontroly poberateľov a čerpania pomoci budú ústredie a úrady prace vykonávať naďalej až do roku 2028.

Zdroj: ÚSVaR / úprava redakcia