BezpečnosťManažment
Publikované 11. februára 2021 zobraziť celý profil

Narastajúci počet otázok súvisiacich s obsahovým významom nadpisu bol dôvodom na zosumarizovanie niekoľkých základných pohľadov, ako sa k situácii korektne postaviť.

Správanie a konanie používateľov rôznych internetových služieb,

ktorí sa stávajú obeťou rôznych nemorálnych, či dokonca protizákonných javov, môžeme zhrnúť do nasledovných myšlienok:

Preceňovanie a nekritické hodnotenie situácie – tendencia nadhodnotenia významu a dopadu toho, čo sa udialo.  Najčastejšie je takéto konanie typické v prípadoch, kedy dochádza k ohováraniu, zosmiešňovaniu v rámci diskusných fór a na sociálnych sieťach. U ľudí, s ktorými som prichádzal do kontaktu v rámci konzultácií, som často videl neodôvodnené citové nadhodnotenie skutočnej váhy informácie, ktorá bola inou osobou (často bez vedomia dotknutej osoby) zverejnená a s ním spojenú ochotu vynaložiť bezhraničnú energiu aj finančné prostriedky na vyriešenie tohto problému, či dokonca na individuálnu formu pomsty (čo určite nie je doporučená forma riešenia).  

Ak sa stanete obeťou akéhokoľvek konania, v prvom rade sa pokúste kriticky prehodnotiť skutočný dosah a rozvážne premyslieť Váš postup

Panika a bezradnosť – panický strach až bezradnosť – jav identifikovateľný v správaní „obetí“  typický úvahami o tom, nakoľko negatívny dopad na ich ďalší osobný alebo profesný život bude mať tento incident. Častým prejavom býva fabulovanie neodôvodnene katastrofických scenárov o následnej strate zamestnania, či rozpade priateľských i rodinných vzťahov.

Podceňovanie problému – druhým extrémom je zas absolútna bagatelizácia vzniknutého problému prameniaca obvykle z neschopnosti vyhodnotenia možných dopadov. Tu je nutné podotknúť, pokiaľ ste obeťou podvodu, ktorý má na Vás jednoznačný materiálny dopad, niet dôvodu podceňovať situáciu a je nutné konať.

Nerozvážnosť, nelogický postup – nie je ojedinelou situácia, kedy má dotknutá osoba dva protichodné ciele – na strane jednej okamžite odstrániť všetky výskyty zverejnených informácií a na strane druhej chcú vyvodiť voči „útočníkovi“ právne postihy. Prakticky to potom vyzerá tak, že v prvom okamihu bez rozvahy podniknú kroky smerujúce k odstráneniu diskusných príspevkov či inak zverejnených informácií (oslovením prevádzkovateľa) a následne chcú podávať trestné oznámenie. Problém nastáva v okamihu, keď je potrebné preukazovať, že daný skutok sa naozaj stal.

Jednoduchý PrintScreen, vytlačenie WEB stránok spolu s diskusiou, odfotenie SMS správy / komunikácie alebo vytlačenie e-mailu je istá forma dôkazu – bez neho v prvom kroku ťažko preukážete, že sa „to stalo“

Nízke právne povedomie – nie všetko s čím sa stretnete na internete, na diskusných fórach, v mailovej či SMS komunikácii má právnu kvalifikáciu podľa predstáv laika. Nie je ojedinelou situácia, kedy vášnivá diskusia na sociálnej sieti presahujúca tolerantosť dotknutej osoby nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu a napriek tomu, že v rámci nej boli zverejnené nevhodné, či neželané informácie, skončí problém v priestupkovom konaní.  

Podanie trestného oznámenia

Ak ste presvedčení, že ste sa skutočne stali obeťou kriminálneho činu a ste rozhodnutí postúpiť vec na riešenie orgánom činným v trestnom konaní (polícii), držte sa nasledovných zásad:

  • konajte operatívne – digitálny svet a najmä svet internetu je typický najmä svojou rýchlosťou (a teda časovou nestálosťou informácie) – preto, ak ste rozhodnutí, konajte rýchlo
  • zadovážte si dostatočné a preukazné dôkazy – tvrdenie, že ste to videli na vlastné oči, nemusí byť postačujúcim dôkazom – aj minimálny hmatateľný dôkaz (výtlačok, fotografia) je lepší ako žiadny

Poraďte sa s právnikom – preberte s ním opodstatnenie podania trestného oznámenia, potencionálny výsledok a tiež optimálny postup.

A hlavne konajte rozvážne. Radšej všetko dôkladne zvážiť, než urobiť chybu, ktorá by sa otočila proti Vám. Ak máte k téme otázky, môžete otvoriť diskusiu pod článkom.

autor: Jaroslav Oster / infoconsult.sk

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!