EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 31. januára 2018 zobraziť celý profil

V roku 2017 vybavila Sociálna poisťovňa 11 086 žiadostí o zaslanie informácie o stave individuálneho účtu poistenca (obsahuje údaje do roku 2003) a 10 811 žiadostí o zaslanie informácií o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za kalendárne roky 2004 až 2016. Vyhotovila tiež 3 368 výpisov o dobách zamestnania evidovaných na účely dôchodkového poistenia pre poistencov žijúcich v cudzine.

Na rôzne otázky poistencov súvisiace s vedením individuálnych účtov poistencov a podmienkach nároku na dôchodok Sociálna poisťovňa zaslala vlani 4 052 odpovedí. Podania týkajúce sa agendy individuálnych účtov pritom vybavovala priebežne, väčšinou do 5 až 10 dní od ich doručenia.

Tieto údaje odrážajú záujem a potreby verejnosti dozvedieť sa – najmä na účely výpočtu dôchodku – ktoré obdobia a zárobky majú evidované v Sociálnej poisťovni. S tým, že tie údaje, ktoré Sociálna poisťovňa vo svojom informačnom systéme nemá, treba pred podaním žiadosti o dôchodok doplniť, aby bol jeho výpočet bezproblémový a čo najrýchlejší.

Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca sa vyhotovuje za obdobie kalendárneho roka

Jej obsahom sú údaje týkajúce sa nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Túto informáciu možno poskytnúť najskôr za rok 2004.

Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za kalendárny rok 2017 môže Sociálna poisťovňa sprístupniť najskôr po 30. apríli 2018. Toto časové obmedzenie súvisí so spracovaním údajov za predchádzajúci kalendárny rok a s termínom zverejnenia sumy všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2017. Sociálna poisťovňa ju zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka.

zdroj: Sociálna poisťovňa