Daňové priznanieFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo
Publikované 5. decembra 2020 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií SR podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Zákonom č. 344/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), účinným od 1. januára 2021 sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty  (oznámenie č. 404/2019 Z.z.). Vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa prílohy k citovanému opatreniu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2020, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2020.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny vykonané v zákone, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty sa použije pri podávaní daňových priznaní  za obdobia, ktoré začínajú najskôr od 1. januára 2021. 

Dátum uverejnenia vzoru tlačiva 3. december 2020.

zdroj: MF SR
zdroj: MF SR

zdroj: MF SR

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *