Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 5. apríla 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pozýva zamestnávateľov na odborné semináre na témy Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou a Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou. Semináre sa uskutočnia v pobočkách Sociálnej poisťovne po celom Slovensku v apríli a začiatkom mája 2018.

Semináre budú bezplatné

Ich cieľom je pomôcť najmä podnikateľom, ale aj ďalším zamestnávateľom vyvarovať sa chýb pri plnení ich povinností v oblasti sociálneho poistenia. Lektormi budú odborníci zo Sociálnej poisťovne, ktorí zamestnávateľom odpovedia na všetky ich otázky a vysvetlia postupy pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou, aby sa v budúcnosti vyhli chybám, nedorozumeniam, či pokutám.

Ako ukazujú kontroly Sociálnej poisťovne, chyby zamestnávateľov sa opakovane vyskytujú napríklad pri registrácii zamestnancov (poistencov Sociálnej poisťovne), neprihlásením zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov, nepredložením výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nenahlásením zmien – či u zamestnávateľa (názvu, sídla) alebo u zamestnanca (mena, priezviska) a pod.

Termíny seminárov v jednotlivých regiónoch a pobočkách Sociálnej poisťovne záujemcovia nájdu v pozvánkach, ktoré postupne zverejníme na webovej stránke www.socpoist.sk.

zdroj: Sociálna poisťovňa