Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 6. júla 2018 zobraziť celý profil

Ako už Sociálna poisťovňa informovala, od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Súčasne s tým sa upraví dôchodcom, ktorým Sociálna poisťovňa exekvuje časť dôchodku, výška poberaného dôchodku, pretože sa upraví minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať.

O tejto zmene dostane každý dôchodca, ktorého dôchodok podlieha exekúcii, písomnú informáciu

Písomné oznámenie, ktoré dostane od Sociálnej poisťovne v priebehu augusta, okrem iného obsahuje dátum, od ktorého povinný prvýkrát dostane dôchodok vyplatený vo vyššej sume, a tiež predpokladaný dátum ukončenia zrážok z dôchodku.

Minimum, ktoré musí dôchodcovi s exekúciou ostať, je 100 % sumy životného minima, teda 205,07 eur mesačne. Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % sumy životného minima, teda od júla je to 102,53 eur mesačne. Osobitne je stanovená základná suma vtedy, ak je pohľadávkou, v prospech ktorej sa zrážky vykonávajú, výživné na maloleté dieťa.

Po zmene sumy životného minima Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v mesiaci august 2018, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za mesiac júl 2018 zrazené navyše.

zdroj: Sociálna poisťovňa