Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 13. júna 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa sa zapája do realizácie nového projektu, ktorý v rámci krajín Európskej únie nahradí súčasnú papierovú výmenu dokumentov elektronickou komunikáciou v štruktúrovanej forme. Ide o projekt „EESSI – Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu „CEF – Nástroj na prepájanie Európy“ a jeho zapracovanie do informačných systémov Sociálnej poisťovne bude ukončené do 30. novembra 2019.

Komunikácia medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia v rámci celej Európskej únie bude po spustení projektu prebiehať prostredníctvom tzv. Prístupových bodov, pričom Slovenská republika bude mať práve v Sociálnej poisťovni jeden spoločný „Prístupový bod“ pre všetky inštitúcie poskytujúce sociálne zabezpečenie na Slovensku.

Hlavné prínosy systému EESSI spočívajú v rýchlejšej výmene informácií medzi organizáciami v Európskej únii, ktoré poskytujú služby sociálneho zabezpečenia, čo urýchli predovšetkým priznanie a vyplácanie sociálnych dávok občanom. Prostredníctvom systému EESSI sa zabezpečí presnejšia a spoľahlivejšia výmena dát medzi jednotlivými inštitúciami a aj bezpečné používanie osobných dát, ktoré budú poskytované len príslušným organizáciám sociálneho zabezpečenia.

Náklady na projekt za všetkých poskytovateľov sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike sú v dohode o grante predpokladané vo výške 2 666 398 eur, z čoho poskytnutý grant z prostriedkov Európskej únie predstavuje 75 %, čo je 1 999 799 eur.

zdroj: Sociálna poisťovňa