Daňové poradenstvoFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 18. júna 2018 zobraziť celý profil

Až 173 317 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na jún 2018. Zostávajú im teda posledné dva týždne do konca termínu. Priznania už tradične podávame na poslednú chvíľu, ale tento rok to môže živnostníkom spôsobiť problémy.

Keďže 30. jún 2018 pripadá na sobotu, tak posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je pondelok 2. júla 2018.

Peter Huba – Slovenská komora daňových poradcov„V tejto súvislosti chceme upozorniť fyzické osoby – podnikateľov, že od 1. Júla 2018 je pre nich povinná elektronická komunikácia s daňovými úradmi. Pre týchto daňovníkov to znamená, že do 30. júna môžu podať daňové priznanie zaužívaným spôsobom, a to osobne alebo poštou. Od 1. Júla 2018 musia všetky podania na finančnú správu, vrátane daňových priznaní, podávať výlučne elektronicky. Pre úspešnú elektronickú komunikáciu si musia títo podnikatelia aktivovať elektronický občiansky preukaz s čipom alebo uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní so správcom dane.“ 

Najčastejším dôvodom, prečo si daňovníci odložili podanie daňového priznania, je posunutie lehoty na zaplatenie dane. V prípade odkladu majú daňovníci aj viac času na prípravu všetkých potrebných dokladov a vyčlenenie finančných prostriedkov.

„V prípade, že daňová povinnosť vychádza vyššia ako 2 500 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu, avšak odkladom daňového priznania sa posúva aj termín na platenie týchto preddavkov. Pre živnostníkov, ktorí neplatili sociálne odvody alebo by ich v nasledujúcom období mali platiť vo vyššej výške, odkladom daňového priznania do 30. júna 2018 sa posúva lehota na ich platenie až na október 2018. Odložením podania daňového priznania je rovnako ovplyvnená doba, od kedy sa začínajú platiť v novej výške zdravotné odvody.“ dodáva Peter Huba.

Okrem marca a júna sa budú daňové priznania podávať ešte jeden krát v tomto roku. Niečo vyše 20 tisíc daňovníkov si odložilo svoje priznanie až do 30. septembra 2018. Týka sa to tých, ktorí mali v minulom roku príjmy zo zahraničia.

Sankcie za nepodanie daňového priznania v lehote (aj v prípade odkladu) sú vo výške od 30 do 16 000 eur.

zdroj: Slovenská komora daňových poradcov