Právo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 2. februára 2021 zobraziť celý profil

Slovenská komora audítorov (SKAU) víta väčšinu navrhovaných reformných opatrení Ministerstva hospodárstva (MH) SR z podnikateľského kilečka 2, no má vážne výhrady voči návrhu zrušenia povinného členstva v profesijnej komore audítorov.

Negatívne dôsledky tohto opatrenia podľa SKAU neodstráni a činnosť profesijnej komory audítorov nenahradí ani zámer posilniť pôsobnosť dohľadového orgánu nad výkonom auditu. MH SR však tvrdí, že by sa mali komory s povinným členstvom postupne zmeniť na inštitúcie fungujúce na báze dobrovoľnosti.

Prijatie návrhu zrušenia povinného členstva v profesijnej komore audítorov by malo vážne dôsledky nielen na kvalitu poskytovaných audítorských služieb, ale aj na záujmy štátu, ako napríklad na dodržiavanie právnych predpisov, efektívny výber daní a transparentnosť podnikania na Slovensku. Prijatím ďalšieho návrhu v znení ‚posilníme pôsobnosť dohľadového orgánu nad výkonom auditu‘ sa tieto negatívne dôsledky neodstránia a činnosť profesijnej komory audítorov nenahradia,“ uviedol prezident SKAU Milan Mozolák. 

Článok pokračuje pod reklamou

Komora pripomenula, že štatutárny audit je prísne regulovaná činnosť, ktorú upravujú právne predpisy Európskej únie

Uplatňovaním medzinárodných audítorských štandardov pri audite účtovných závierok podnikateľských subjektov sa tak podľa komory zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov a podporuje sa ich vstup na zahraničné trhy. Dodržiavanie noriem je podľa SKAU zabezpečené práve prostredníctvom povinného členstva audítorov a audítorských spoločností v profesijnej komore.

Metodický výklad, ako aj aplikáciu štandardov v praxi zabezpečuje komora systematickým vzdelávaním svojich členov a vydávaním záväzných metodických usmernení.

Zrušenie povinného členstva

Zrušenie povinného členstva v komore a posilnenie kompetencií Úradu pre dohľad nad výkonom auditu považuje SKAU za neopodstatnené a za zásah do funkčného a efektívneho systému, ktorý významne zníži účinnosť a nezávislosť dohľadu. „Činnosť profesijnej komory audítorov a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu tak ako je nastavená, v súčasnosti zodpovedá európskym štandardom a predstavuje fungujúci a efektívny model práce obidvoch inštitúcií,“ dodala komora. 

Článok pokračuje pod reklamou

Prehodnotenia povinného členstva na dobrovoľné

Ministerstvo hospodárstva však namieta, že požiadavka na zrušenie povinného členstva sa objavila vo viacerých návrhoch, ktoré rezort dostal na zjednodušenie podnikateľského prostredia.

Podľa názoru MH SR by sa komory s povinným členstvom mali postupne zmeniť na inštitúcie fungujúce na báze dobrovoľnosti. Samozrejme, pri niektorých komorách je zachovanie povinného členstva opodstatnené,“ uviedla hovorkyňa MH Katarína Matejková. O možnostiach prehodnotenia povinného členstva na dobrovoľné chce ministerstvo v najbližších týždňoch otvoriť diskusiu s jednotlivými rezortmi. 

Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec zároveň pripomenul, že liberalizáciu „professional services“ čo sú napríklad účtovníci, audítori, inžinieri, lekári, právnici a podobne, od Slovenska očakávajú Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) aj Európska únia.

Európska komisia dokonca túto tému otvára priamo v pláne obnovy pre komponent týkajúci sa podnikateľského prostredia, kde sa nás explicitne pýta, ako plánujeme znížiť regulačné zaťaženie v špecifických sektoroch, ako sú práve audítorské či právne služby,“ dodal Oravec.

zdroj: TASR / úprava: redakcia