EkonomikaTechnológie a inovácieTrendy a inovácie xa Publikované 26. júla 2023 zobraziť celý profil

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečovať projekty, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach, podnikoch a regiónoch.

Zámery národných projektov schválila Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ.

Projekty Zelená podnikom a Zelená domácnostiam

„Našou prioritou je spustiť pokračovanie Zelenej domácnostiam najneskôr v septembri. Zároveň pripravujeme projekt Zelená podnikom, aby bola podobne jednoduchá forma pomoci s minimom administratívy k dispozícii aj pre malých podnikateľov, ktorí nemajú šancu zapojiť sa do tradičných výziev,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Zásadnú a systematickú podporu SIEA pripravuje pre regióny, v ktorých chýbajú odborné energetické kapacity. Zámerom SIEA je vybudovať tímy špecialistov, ktorí budú schopní na regionálnej a lokálnej úrovni nájsť, sledovať a vyhodnocovať možnosti, ako znižovať spotrebu a zvyšovať energetickú sebestačnosť.

Pribudnú odborné kapacity pre rozšírenie energetickej sebestačnosti

„V rámci projektu Kapacity pre regióny budeme od januára 2024 rozširovať pracoviská SIEA a na budúcu jeseň začneme spolu so samosprávnymi krajmi otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky. Túto iniciatívu vítajú aj predsedovia ôsmich krajov, s ktorými sme podpísali memorandum o spolupráci. Nasledujúce mesiace chceme využiť na hľadanie špecialistov,“ dodal S. Jurikovič.

Paralelne SIEA pripravuje projekt rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti. Okrem zberu a hodnotenia údajov z odvetví ovplyvňujúcich energetickú a emisnú bilanciu regiónov poskytne aj praktické výstupy pre činnosť samospráv a ďalších aktérov regionálneho rozvoja.

Zdroj: SIEA / úprava redakcia