PodnikaniePodujatiaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 18. októbra 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pozýva zamestnávateľov na odborné semináre na tému Elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou a najčastejšie chyby zamestnávateľov.

Na seminároch si zamestnávatelia môžu prediskutovať aj ďalšie otázky, ktoré pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou považujú za dôležité. Odborní zamestnanci Sociálnej poisťovne im radi poradia. Semináre sú bezplatné a ich cieľom je ústretovo pomáhať zamestnávateľom pri plnení zákonných povinností, znižovať ich chybovosť a predchádzať problémom v budúcnosti.

Vyberte si seminár vo vašej pobočke Sociálnej poisťovne a prihláste sa podľa pokynov v pozvánke (pozvánky zverejňujeme priebežne):

Vyberte si miesto a kliknite:

 Banská Bystrica  [ 8. november 2018 ]  
 Bratislava  [ 8. a 9. november 2018 ]
 Galanta  [ 25. október 2018]
 Košice  [ 8. november 2018 ]
 Levice  [ 24. a 25. október 2018]
 Nové Zámky  [ 16. november 2018 ]
 Poprad  [ 6. november 2018]
 Prievidza  [ 15. november 2018 ]
 Senica  [ 23. október 2018 ]
 Stará Ľubovňa  [ 8. november 2018 ]
 Svidník  [ 09. november 2018]
 Trenčín  [ 15. november 2018 ]
 Zvolen  [ 23. október 2018 ]