PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 19. októbra 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) s odkladom daňového priznania za rok 2017 oznámenie, či im od 1. októbra 2018 vzniklo povinné poistenie, zaniklo alebo sa im zmenila výška sociálnych odvodov.

O vzniku sociálneho poistenia takto Sociálna poisťovňa informovala 10 396 živnostníkov, o zániku poistenia 2 510 a o zmene vymeriavacieho základu na platenie poistného a novej výške platby bolo informovaných 31 712 SZČO s odloženým daňového priznaním.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje túto skupinu živnostníkov, že nové poistné za mesiac október 2018 sú povinní uhradiť do 8. novembra 2018. Tí, ktorí platia poistné trvalým príkazom v banke, by si mali na ňom včas zmeniť výšku odvodov.

V prípade nejasností (napríklad ak živnostník v minulom roku prekročil hranicu príjmu na platenie sociálnych odvodov 5 472 eur, podniká ďalej a nedostane do 22. októbra oznámenie zo Sociálnej poisťovne) sa treba obrátiť na svoju pobočku Sociálnej poisťovne osobne alebo telefonicky. Kontakty a adresy sú uverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Kontakty – pobočky.

zdroj: Socpoist