Daňové priznanieÚčtovníctvo xa Publikované 23. septembra 2020 zobraziť celý profil

Dňa 22. septembra 2020 bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorý určuje termín pre podanie daňového priznania za rok 2019, a tým je 31. októbra 2020 (sobota). Pokiaľ pani prezidentka Zuzana Čaputová podpíše tento schválený zákon, bude to znamenať, že daňové priznanie fyzických aj právnických osôb k dani z príjmu za rok 2019 musia byť podané príslušnému daňovému úradu najneskôr do 02. novembra 2020 (pondelok).

§ 2 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 by sa doplnil o ods. 3, ktorý na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, §34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020 .

§ 21 ods. 1 vyššie uvedeného zákona určil, že povinnosť podať daňové priznanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Tento paragraf zároveň hovorí, že v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane daň z príjmov aj zaplatiť.

Keďže schválený vládny návrh považuje pre účely opatrenia podľa § 21 (Daňové priznanie k dani z príjmov) obdobie pandémie za skončené k 30.09.2020, daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2019 do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, a teda do 31.10.2020. Ak lehota na podanie daňového priznania pripadá na sobotu, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O dátume splatnosti dane zatiaľ nie je známa žiadna nová alebo pozmeňujúca informácia. Článok budeme aktualizovať hneď ako bude zrejmé, či bol návrh zákona prezidentkou podpísaný alebo vrátený parlamentu.

Aktualizované: 30.09 2020 o 12:00 hod.Vládny návrh zákona, ktorý pozmieňa a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 je od 29.09 2020 v platnosti.

Termín na podanie Daňového priznania z príjmu za rok 2019 je 02. novembra 2020.