EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 28. júla 2022 zobraziť celý profil

Najviac v tomto roku medziročne vzrástli ceny výrobcov v priemyselnej výrobe a ceny živočíšnych výrobkov. Vývoj cien v celej výrobnej sfére v prvom polroku zatiaľ nenaznačuje, že by malo dôjsť k ich poklesu.

Plyn drahší o 80 %

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2022 medziročne vyššie o 43,2 %. Ceny v dodávke elektriny a plynu boli vyššie ako pred rokom o 79,1 % a v ťažbe a dobývaní o 32,3 %. V samotnej priemyselnej výrobe, ktorá zastrešuje viacero kľúčových výrobných odvetví, ceny medziročne rástli o 23,4 %.

Ceny v troch váhovo najsilnejších odvetviach rástli  medziročne nasledovne: vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,9 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 29,6 % a vo výrobe z gumy a plastu o 12,9 %. Najvyšší rast cien bol zaznamenaný vo výrobe ropných produktov o 102,6 % a v chemickom priemysle o 55,4 %.

Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku narástli o 1,7 %. 

V súhre od začiatku roka ceny v tomto sektore medziročne vzrástli o 38,8 %. Najviac sa zvýšili ceny za dodávku elektriny a plynu o 76 %.

Ceny priemyselných výrobcov na export medziročne vzrástli o 24 %. Vyššie boli ceny energií, najmä však ceny za dodávku elektriny a plynu o 158,9 % a za dodávky vody a odpadov o 128,5 %.

Článok pokračuje pod reklamou

V medzimesačnom porovnaní ceny priemyselných výrobcov na export vzrástli o 0,8 %. Vzrástli ceny za dodávky elektriny a plynu o 10,7 %. Klesli ceny dodávky vody a odpadov o 0,9 % a priemyselnej výroby o 0,1 %. Ceny ťažby a dobývania ostali nezmenené.

V súhrne za šesť mesiacov roka 2022 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 22,6 %. Najdynamickejšie vzrástli  ceny za dodávky vody a likvidáciu odpadov o 151 % a dodávky elektriny a plynu o 135,6 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov vyššie o 1/4

V júni boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 28,8 %. Ceny rastlinných výrobkov boli o 38,1 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka, ceny živočíšnych výrobkov vzrástli o 21,2 %.

Z rastlinných výrobkov sa zvýšili ceny obilnín o 67,3 %. Zo živočíšnych výrobkov vzrástli ceny jatočnej hydiny o 44,5 % a ceny surového kravského mlieka o 23,9 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 24,8 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 39,3 % a vyšších cien živočíšnych výrobkov o 13,2 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia