EkonomikaKoronavírus COVID-19Prieskumy a analýzy xa Publikované 30. marca 2021 zobraziť celý profil

Koronakríza spôsobila, že veľká časť rodinných podnikov vo svete prišla o príjmy. Malo to vplyv najmä na ich zamestnancov. Na preklenutie tohto obdobia tri štvrtiny rodinných firiem využili pomoc od štátu.

Vďaka štruktúre svojho podnikania sa však dokázali rýchlo adaptovať a využiť nové technológie. S inovatívnymi produktami a službami dokázali minulý rok prísť na trh takmer tri štvrtiny z nich. Tieto zistenia vyplynuli z globálneho prieskumu KPMG – Mastering a comeback: How family businesses are triumphing over COVID-19.

Zo spomínaného prieskumu vyplynulo, že kríza výrazne udrela aj na segment rodinných podnikov

Medziročne sa podarilo udržať príjmy iba 22 % opýtaných a len 9 % firiem sa počas pandémie podarilo dosiahnuť rast. Medzi odvetvia, ktoré boli významne ovplyvnené vládnymi opatreniami, patria najmä cestovný ruch a gastronómia. 

Podľa prieskumu KPMG museli rodinné podniky globálne pristúpiť k znižovaniu výdavkov. Na preklenutie krízy až 76 % respondentov čerpalo určitú formu vládnych dotácií. Štyri z desiatich rodinných firiem vo svete dostali finančnú podporu, viac ako tretina využila možnosť daňových stimulov. 

Článok pokračuje pod reklamou

Napriek pomoci zo strany štátu boli mnohé firmy nútené znížiť svoje náklady na minimum

Odrazilo sa to najmä na zamestnancoch. Z prieskumu Mastering comeback: How family business are triumphing over COVID-19 vyplynulo, že úväzok sa znížil štyrom z desiatich pracovníkov v tomto segmente a tretina ľudí pracujúcich v rodinných podnikoch si musela zobrať nútenú dovolenku. Nábor nových zamestnancov zastavilo 38 % dotazovaných rodinných firiem.

Zo zistení štúdie tiež vyplynulo, že rodinným podnikom sa počas pandémie darí lepšie implementovať zmeny v stratégii podnikania ako bežným firmám. Schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam vzrástla o 45 %, ak je vo firme prítomná viac ako jedna generácia. Pandémia tiež otvorila príležitosti pre mladšiu generáciu, aby zaviedla do firiem digitálne riešenia. Viac ako 70 % rodinných firiem tak dokázalo v čase koronakrízy inovovať.

O štúdii

Štúdia Mastering comeback: How family business are triumphing over COVID-19 zahŕňa postrehy takmer 2 500 rodinných podnikov a viac ako 500 ne-rodinných/ tradičných podnikov zo 75 krajín na piatich kontinentoch. Prieskum bol realizovaný od  júna do októbra 2020. Výskumné postrehy boli získavané prostredníctvom dotazníkov. Slovenské rodinné firmy neboli súčasťou štúdie.