BezpečnosťEkonomikaManažmentPriemysel xa Publikované 9. novembra 2022 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že v nasledujúcich troch rokoch bude činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) vykonávať Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP).

Spoločnosť SPP je výkupcom elektriny od roku 2020, kedy na základe výsledkov aukcie dostala poverenie na túto činnosť na dva roky. Vzhľadom na turbulentný vývoj na trhu s elektrinou v druhej polovici roka 2021 Ministerstvo hospodárstva SR určilo túto spoločnosť aj pre rok 2022.

Zámerom je predísť neistote

Určenie SPP na nasledujúce obdobie v súlade s platnou legislatívou má v čase prebiehajúcej krízovej situácii na trhu s elektrinou predísť možnej neistote zo strany výrobcov elektriny z podporovaných zdrojov. Podľa platnej legislatívy môže byť výkupca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla vybraný aukciou alebo určený ministerstvom. 

Článok pokračuje pod reklamou

Priame určenie

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s elektrinou a doterajšie skúsenosti SPP s činnosťou výkupcu elektriny ministerstvo pristúpilo k výberu výkupcu elektriny formou priameho určenia, a to na nasledujúce tri roky.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / úprava redakcia