PodnikaniePrávo a legislatíva xa Publikované 18. februára 2018 zobraziť celý profil

Rozšírenie predmetov podnikania je jednou z najčastejšie zapisovaných zmien do obchodného registra. Najčastejšie sa stretávame s prípadmi, kedy podnikateľ postupne rozširuje svoje podnikanie o nové služby a spúšťa nové projekty, ktoré s pôvodným podnikateľským zámerom a teda aj predmetmi podnikania nemajú nič spoločné. 

Pred spustením nového projektu je veľmi dôležité, aby ste rozhodli o rozšírení predmetov podnikania, požiadali o vydanie príslušných oprávnení a dali zapísať túto zmenu do obchodného registra. V opačnom prípade vám hrozia pokuty a teoreticky aj väzenie, nie je teda vhodné túto povinnosť podceniť. K úspešnému zápisu je potrebné komunikovať so živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom. Detailný návod sa dozviete v texte nižšie.

Riziká spojené s neohlásením nových predmetov podnikania

V praxi sa stretávame s tým, že mnohí podnikatelia si myslia, že pod živnosť „maloobchod a veľkoobchod“ schovajú všetky svoje aktivity a projekty. Rozšírenie predmetov podnikania spoločnosti môžu považovať za zbytočnú záležitosť až do momentu, kedy na nich napr. konkurencia podá trestné oznámenie za neoprávnené podnikanie alebo ich navštívi kontrola z daňového či živnostenského úradu.

Aj my sme sa počas nášho podnikania stretli s takýmto nekalým konaním konkurenčných firiem. Píšem vám z vlastnej skúsenosti, že mať súlad v predmetoch podnikania zapísaných v obchodnom registri a fakturovanými službami môže byť v prípade kontroly mimoriadne dôležitý. V našom prípade bolo našťastie všetko v poriadku, ale garantujem vám, že nejde len o formalitu, akou sa zápis predmetov podnikania do OR môže zdať.
Aké sú hlavné riziká, ak by ste nemali zapísané všetky činnosti, ktoré vykonávate a fakturujete medzi predmetmi podnikania v obchodnom registri:

V prípade neoprávneného podnikania môžete dostať zákaz činnosti, peňažnú pokutu alebo aj trest odňatia slobody.

1. Trestnoprávne riziká

Podnikateľ, ktorý by napríklad poskytoval a fakturoval služby, ktoré nemá zapísané v predmetoch podnikania sa môže dopustiť trestného činu neoprávneného podnikania s trestnou sadzbou až do 8 rokov trestu odňatia slobody. V niektorých prípadoch vám v prípade neoprávneného podnikania môže súd zakázať vykonávať podnikateľskú činnosť na 1 až 10 rokov.

Príklad:
Začali by ste ako predajňa kopírovacích zariadení, teda by ste si v predmetoch podnikania uviedli len „malo- a veľkoobchod“. Časom by ste sa rozhodli váš showroom – predajňu využiť i ako miesto, kde by si klienti mohli vaše zariadenia vyskúšať, prípadne by ste im začali poskytovať napr. kopírovacie služby alebo tlačiť dokumenty. Zdanlivo nevinné rozšírenie služieb, by bez zápisu nového predmetu podnikania – kopírovacie a rozmnožovacie služby – mohlo vyústiť až do trestného konania. Môže to vyzerať až prehnane a nelogicky, no taká je realita a „naše“ zákony, tak prečo riskovať „basu“. 
Rozšírenie predmetov podnikania a zápis tejto zmeny do OR nie je vhodné podceňovať. Trestnoprávne a daňové riziká sú príliš vysoké. 

2. Daňové riziká 

Ak by ste vykonávali vašu činnosť bez príslušného podnikateľského oprávnenia, môže vami vystavené faktúry vyhodiť daňový úrad vášmu odberateľovi z daňových nákladov. Z čoho by logicky pre neho vyplývala vyššia daňová povinnosť a nižší zisk, z tohto stavu by určite nebol „nadšený“ žiadny partner. To by samozrejme v závislosti od vašich vzťahov mohlo vyústiť k rozviazaniu spolupráce, žalobám alebo trestným oznámeniam uvedeným vyššie.

Príklad:
Podnikateľ Peter – elektrikár, s riadne zapísanými remeselnými živnosťami úspešne podniká a darí sa mu. Vidí priestor v poskytovaní aj „murárskych služieb“ a zamestná si murára Jana – s riadnym výučným listom a so všetkými oprávneniami, ktoré by potreboval k ohláseniu remeselnej živnosti „murárstvo“ na živnostenskom úrade a následnému zápisu tejto živnosti do obchodného registra.

Podnikateľ Peter však zabudne tento nový predmet ohlásiť na živnostenskom úrade a požiadať o vydanie tohto živnostenského oprávnenia, logicky si teda túto živnosť ani nezapíše do obchodného registra. Veselo si podniká, darí sa mu a zamestná si ďalších 5 murárov.
Investorovi, ktorému vyfakturoval murárske práce však DÚ vyhodí ním vystavené faktúry za desaťtisíce eur a nastáva problém uvedený vyššie. Pritom stačilo len zapísať danú živnosť do obchodného registra a všetko by bolo v poriadku.  

3. Pokuta od živnostenského úradu

Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo živnostenského zákona kontroluje príslušný okresný úrad; kontrolu vykonávajú zamestnanci živnostenského úradukontrolóri. V prípade, ak vykonávate činnosť, ktorá je voľnou živnosťou bez živnostenského oprávnenia, živnostenský úrad vám môže uložiť pokutu až do výšky 1.659,-. V prípade prevádzkovania remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti bez živnostenského oprávnenia vám hrozí pokuta až do 3.319,- €.